ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων»από τον Σεπτέμβριο στο 30ο Νηπιαγωγείο Λαμίας!!!!!!!!

Μεγάλη τιμητική διάκριση για το Νηπιαγωγείο μας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος επιλέχθηκε ως ένα από τα 218 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας που θα εφαρμοστεί πιλοτικά  η δράση με τίτλο ¨Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Πρόκειται για ένα Πιλοτικό  Πρόγραμμα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ανά Νομό. Στον δικό μας Νομό, μετά από  εισήγηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας προς το αρμόδιο Υπουργείο, το Νηπιαγωγείο μας με την πρωτοπόρο συμμετοχή του σε καινοτόμα Προγράμματα, με τις τιμητικές του διακρίσεις , τις εξαιρετικά πλούσιες δράσεις του, θα εκπροσωπήσει  όλα τα Νηπιαγωγεία στη Φθιώτιδα.

Στόχος  του Προγράμματος αυτού είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές  σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.

Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης καλλιεργούνται οι παρακάτω κύκλοι δεξιοτήτων:

Α) Κύκλος των δεξιοτήτων μάθησης – Κριτική σκέψη

– Επικοινωνία
– Συνεργασία
– Δημιουργικότητα

Β) Κύκλος των δεξιοτήτων ζωής

– Αυτομέριμνα
– Κοινωνικές Δεξιότητες
– Πολιτειότητα
– Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
– Προσαρμοστικότητα
– Ανθεκτικότητα
– Υπευθυνότητα
– Πρωτοβουλία
– Οργανωτική ικανότητα
– Προγραμματισμός
– Παραγωγικότητα

Γ) Κύκλος των δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της επιστήμης

– Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης – Πληροφορικός γραμματισμός
– Ψηφιακός γραμματισμός
– Τεχνολογικός γραμματισμός
– Γραμματισμός στα Μέσα

– Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
– Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
– Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο
– Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες
– Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
– Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας
– Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα – Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δ) Κύκλος των δεξιοτήτων του νου

– Στρατηγική σκέψη
– Επίλυση προβλημάτων
– Μελέτη περιπτώσεων (case studies) – Κατασκευές
– Πλάγια σκέψη

Το 30ο Νηπιαγωγείο Λαμίας είναι ένα Νηπιαγωγείο που στοχεύει διαρκώς στην εξέλιξη, εντάσσοντας κάθε είδους καινοτομία στο Πρόγραμμά του και ευελπιστώ και τη φετινή σχολική χρονιά η υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, η αυτενέργεια των μαθητών, η αυτονομία, η διερευνητική -ανακαλυπτική μέθοδο και πάσης φύσεως τεχνικές,μα προπάντων η αγάπη μου για τα παιδιά και το  μεράκι μου για το επάγγελμα της Νηπιαγωγού να  αποτελέσουν τα εχέγγυα για την  επιτυχή ευόδωση του πιλοτικού αυτού Προγράμματος.

Επιμέλεια άρθρου: Σκαρμούτσου Ειρήνη

Αφήστε μια απάντηση