ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ & ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ:

Διαδικασία-Έγγραφα (Προσκόμιση στο Νηπιαγωγείο):

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
  2. Έγγραφο διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του νηπίου-προνηπίου.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.
  4. Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο που αποδεικνύει όλα τα εμβόλια που προβλέπονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  5. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

 

Σημείωση:

  1. Η φοίτηση των προνηπίων για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 γίνεται αυτόματα.
  2. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7.45-8.00 π.μ) δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  3. Πρόωρη αποχώρηση νηπίων-προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται. Η αποχώρηση από το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι στις 16.00.

 

Στοιχεία και ώρες επικοινωνίας:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2285041135

Email:  mail@nipagarsen.kyk.sch.gr

Ώρες επικοινωνίας: 12.15-13.00

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.