9 Δεκ 2018

Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Συντάκτης: Irene Manidaki | Κάτω από: Interesting stuff to read, What's new about Internet

2018-12-09, 00:21:41

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, γνωστός και ως General Data Protection Regulation (GDPR), αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής. Ο GDPR καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, διαγράφονται, μεταβιβάζονται και εν γένει επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και κυρίως, με ποιον τρόπο μπορούμε να τα προστατεύουμε.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο «υποκείμενο των δεδομένων». Σαν τέτοιο θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι προσδιορισμένη ή μπορεί να προσδιοριστεί βάσει ενδεικτικά απαριθμούμενων χαρακτηριστικών/στοιχείων

 

Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

 • όνομα και επώνυμο
 • διεύθυνση κατοικίας
 • ηλεκτρονική διεύθυνση, π.χ. όνομα.επώνυμο@εταιρεία.com
 • αναγνωριστικός αριθμός κάρτας
 • δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. η λειτουργία δεδομένων τοποθεσίας σε κινητό τηλέφωνο)
 • διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)
 • αναγνωριστικό cookie
 • το αναγνωριστικό διαφήμισης του τηλεφώνου σας
 • δεδομένα που φυλάσσονται από νοσοκομείο ή γιατρό.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα:

 1. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις
 2. συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση
 3. γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για την ταυτοποίηση ενός ατόμου
 4. δεδομένα σχετικά με την υγεία
 5. δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση