Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το κείμενο περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου στην ενότητα έργων   «Η Νεότερη Λογοτεχνία: Η Λογοτεχνία από το 1922 ως το 1945»  και  το προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας ανταποκρίνεται πλήρως  στο αναλυτικό πρόγραμμα

Μέθοδος: Ομαδοσυνεργατική με τη χρήση ΤΠΕ – Κειμενοκεντρική

Λογισμικά: Internet explorer, Word

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε