Γνωρίστε τα οφέλη του ζεστού νερού για την υγεία

Δεκ 201918

Αν και οι περισσότεροι προτιμούν το νερό παγωμένο ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, η κατανάλωση ζεστού νερού έχει πολλά οφέλη για την υγεία.

Οι Κινέζοι πιστεύουν ότι το ζεστό νερό ωφελεί την πέψη και βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Γι’ αυτό και πίνουν ζεστό νερό μόλις ξυπνήσουν και μετά τα γεύματα.

Το ζεστό νερό με λεμόνι το πρωί ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και εξισορροπεί τη θερμοκρασία του σώματος, η οποία την ώρα που ξυπνάμε είναι συνήθως χαμηλότερη από το φυσιολογικό.

Είναι γεγονός ότι το νερό είναι συνώνυμο της ζωής και της υγείας.

Μπορείτε να δείτε τα οφέλη από την κατανάλωση ζεστού νερού στο παρακάτω video:

Πηγή: Natural Cures

Ελληνική γραφή Braille σε ΤΠΕ

Δεκ 201918

Ότι μπορείτε να χρειαστείτε για την εκμάθηση Ελληνικής γραφής Braille με την χρήση του Υπολογιστή.

Μπορείτε να το βρείτε εδώ

Το Νηπιαγωγείο

Δεκ 201918

Το Νηπιαγωγείο είναι η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, για παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως και έξι ετών. Μερικοί πίστεψαν, ότι η εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτό, είναι αντίστοιχη με την εκπαίδευση και τη φροντίδα που παρέχει η οικογένεια στο παιδί της. Αυτό διαφαίνεται και από τις ονομασίες που δόθηκαν σε διάφορες χώρες π.χ. στα γαλλικά école maternelle = μητρικό σχολείο, ή στα τουρκικά ana okulu = σχολείο της μητέρας. Παράλληλα θεωρήθηκε ως ένας χώρος, όπου τα παιδιά περνούν ευχάριστα την ώρα τους, όπως φανερώνουν και άλλες ονομασίες π.χ. στα αγγλικά και τα γερμανικά kindergarten = κήπος των παιδιών[1].

Στις περισσότερες χώρες το νηπιαγωγείο αποτελεί μέρος της προσχολικής εκπαίδευσης ή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένας άλλος ορισμός, ο οποίος συμπίπτει με την προσχολική εκπαίδευση, είναι η εκπαίδευση για τα αναλφάβητα παιδιά πριν την ηλικία των έξι ή επτά.

Στην ελληνική πραγματικότητα η ονομασία «Νηπιαγωγείο» σημαίνει ότι η βαθμίδα αυτή της εκπαίδευσης προσφέρει αγωγή στα νήπια, δηλαδή κατά κυριολεξία, στα άτομα που δεν έχουν ακόμη έναρθρο λόγο. Αυτό όμως δεν υφίσταται καθώς οι μαθητές του νηπιαγωγείου έχουν λόγο[2], αφού η διαδικασία εκμάθησης του λόγου είναι εξελικτική και ξεκινά ακόμη από την προγεννητική περίοδο της ζωής του ατόμου[3].

Σύμφωνα με τους στόχους του Νηπιαγωγείου τα νήπια έρχονται σε επαφή και μαθαίνουν να επικοινωνούν με άλλους συνομήλικους, αλλά και με ενήλικες, μαθαίνουν να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις, καθώς και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Παράλληλα επιδιώκεται σ’ αυτό η σταδιακή απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον[4] και η ανεξαρτητοποίησή τους. Επίσης σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού με την ενίσχυση έξι διαφορετικών τομέων ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται. Οι τομείς αυτοί είναι η σωματική ανάπτυξη, η αντιληπτική – αισθητηριακή ανάπτυξη, η επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη, η γνωστική ανάπτυξη, η συναισθηματική ανάπτυξη και η κοινωνική ανάπτυξη[4].

Στο νηπιαγωγείο μέσα από το παιχνίδι και την κοινωνική αλληλεπίδραση επιδιώκεται να αναπτύξουν τα παιδιά βασικές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις. Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, όπως προβλέπεται και από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική, υποστηρίζουν την ανάπτυξη των εξής βασικών ικανοτήτων α)την επικοινωνία β)τη δημιουργική και κριτική σκέψη γ)την προσωπική ταυτότητα και την αυτονομία και δ)τις κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη[5]

Το νηπιαγωγείο έχει το δικό του πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Οι δραστηριότητες που οργανώνει ο εκπαιδευτικός με βάση τις κατευθύνσεις του ΔΕΠΠΣ δεν πρέπει να είναι διακριτές μεταξύ τους αλλά αλληλένδετες. Τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν τους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών, της μελέτης περιβάλλοντος, της πληροφορικής και της έκφρασης και δημιουργίας.

Ειδική Αγωγή

Δεκ 20199
 
Η Ειδική Αγωγή είναι η σκόπιμη παρέμβαση που σχεδιάζεται για να προλαμβάνει, να περιορίζει ή/και να ξεπερνά τα εμπόδια που μπορεί να παρακωλύουν την μάθηση, την πλήρη και ενεργητική συμμετοχή ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο και στην κοινωνία. Διαφοροποιείται από την Γενική ως προς το «τι διδάσκεται» και ως προς το «πώς διδάσκεται», δηλαδή ως προς τις μεθόδους της. Έτσι, ορισμένα παιδιά χρειάζονται εντατική, συστηματική διδασκαλία για να κατακτήσουν δεξιότητες, τις οποίες τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά κατακτούν χωρίς διδασκαλία (π.χ. δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης).
     Η Ειδική Αγωγή στοχεύει στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου ανεξαρτησίας και λειτουργικότητας του ατόμου αφενός στο σχολείο και αφετέρου στον τομέα της καθημερινής διαβίωσης, της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στην κοινότητα και στο εργασιακό πλαίσιο.
Στην κατηγορία των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), νοητική καθυστέρηση, συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), διαταραχές επικοινωνίας, κώφωση και βαρηκοΐα, τύφλωση και μερική όραση, σωματικές αναπηρίες, χρόνια προβλήματα υγείας, γενετικά σύνδρομα, σοβαρές/πολλαπλές αναπηρίες, τραυματική εγκεφαλική βλάβη, οι χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές.
     Τα παιδιά στην ειδική αγωγή αντιπροσωπεύουν περίπου το 12% του πληθυσμού σχολικής ηλικίας. Οι τέσσερις μεγαλύτερες κατηγορίες παιδιών που δέχονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι: τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με διαταραχές λόγου και ομιλίας, με νοητική καθυστέρηση και με συναισθηματικές δυσκολίες.
     Ο κάθε γονιός για να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά το παιδί του, θα πρέπει πρώτα να έχει κατανοήσει την φύση της δυσκολίας που αυτό αντιμετωπίζει. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως, να λάβει υποστήριξη για να μπορέσει τελικά να προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί του θα μπορέσει να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Ο ειδικός που ασχολείται με την αξιολόγηση και την παρέμβαση σε παιδιά σε περίπτωση ύπαρξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι ο ειδικός παιδαγωγός.

Στοματική Υγιεινή

Δεκ 20199

Στο Νηπιαγωγείο η ευελιξία του προγράμματος, μας δίνει μεγάλη ελευθερία κινήσεων και τη δυνατότητα να εκμεταλλευόμαστε όλες τις καταστάσεις. Οι τακτικές επισκέψεις ενός παιδιού μας στον οδοντίατρο τον τελευταίο καιρό και ο φόβος τόσο ο δικός του όσο και των άλλων παιδιών, ήταν κάτι που φυσικά δε θα περνούσε ανεκμετάλλευτο. Αποφασίσαμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα δοντάκια μας, για τη σωστή φροντίδα τους, για τον οδοντίατρο και για την υγιεινή διατροφή.

ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Δεκ 20193

Η φύση μοιάζει να απειλείται όσο ποτέ από τις αλόγιστες ανθρώπινες δραστηριότητες και όλο και περισσότερα ζώα φέρουν τον τίτλο «είδος υπό εξαφάνιση». Καταστροφές του οικοσυστήματος, λαθροθηρία, αλλά και φυσικές καταστροφές είναι μερικά μόνο από τα αίτια που οδήγησαν αρκετά ζώα στην εξαφάνιση και δυστυχώς απειλούν πολλά ακόμη.

 

Ζώα προς εξαφάνιση στην Ελλάδα καθώς και πληροφορίες για το καθένα

Η εκτίμηση της Εργαζόμενης Μνήμης (ΕΜ) στα παιδιά

Δεκ 20193

Η πρώτη προσπάθεια εκτίμησης της εργαζόμενης μνήμης έγινε από το δάσκαλο J. Jacobs (1887), ο οποίος παρουσίαζε στους μαθητές του μία ακολουθία ψηφίων (π.χ. αριθμών), τους οποίους έπρεπε να επαναλάβουν με την ίδια ακριβώς σειρά. Η ακολουθία ξεκινούσε από ένα μικρό αριθμό ψηφίων, κι αυξανόταν διαδοχικά κατά ένα ψηφίο. Η παραπάνω τεχνική ονομάστηκε διαδικασία του μνημονικού εύρους / μνημονικό πεδίο. Η έννοια του μνημονικού εύρους συνοδεύεται από την αντίληψη ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο νοητικό δυναμικό το οποίο υπόκειται σε περιορισμούς, και χαίρει μέχρι σήμερα ευρείας αποδοχής και χρήσης (Pickering, 2006).

Η Ανάκληση Σειράς Ψηφίων (digit span) είναι ένα από τα πρώτα γνωστικά έργα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της μνήμης στα παιδιά, δεδομένου ότι τα ψηφία (αριθμοί) αποκτώνται σε πολύ νεαρή ηλικία, είναι υπερμαθημένα και παρουσιάζονται εύκολα κατά τη χορήγηση. Η Ανάκληση Σειράς Ψηφίων έχει συμπεριληφθεί σε συστοιχίες δοκιμασιών όπως:

1.το WISC III – Κλίμακα Αξιολόγησης της Νοημοσύνης για παιδιά (Weschler, 1991) και

2.το British Ability Scales II (BAS. Elliott, 1996).

Ωστόσο η Ανάκληση Σειράς Ψηφίων, περιορίζεται στην αξιολόγηση της απλής βραχύχρονης λεκτικής συγκράτησης. Οι συστοιχίες που εκτιμούν τη γενική νοητική ικανότητα, συνήθως περιλαμβάνουν δύο έργα εκτίμησης της εργαζόμενης μνήμης: την Ανάκληση Σειράς Ψηφίων και την Αντίστροφη ανάκληση σειράς ψηφίων. Η Αντίστροφη ανάκληση σειράς ψηφίων σχετίζεται πιο στενά με την γενική ικανότητα της εργαζόμενης μνήμης (δηλαδή του κεντρικού επεξεργαστή), καθώς, πέρα από την βραχύχρονη συγκράτηση των ψηφίων, απαιτεί και τη νοερή τοποθέτησή τους σε αντίστροφη σειρά (Gathercole, 2008). Η Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά (4η έκδοση, Weschler, 2004), περιέχει την πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση της εργαζόμενης μνήμης καθώς περιλαμβάνει τρεις υποδοκιμασίες για την αξιολόγησή της: την Ευθεία και Αντίστροφη ανάκληση σειράς ψηφίων, και τις Ακολουθίες Γράμματος-Αριθμού (Letter-Number Sequencing). Ωστόσο, οι κλίμακες αξιολόγησης της γενικής νοημοσύνης θέτουν περιορισμούς στην εκτίμηση της εργαζόμενης μνήμης, καθώς εξετάζουν αποκλειστικά τη συγκράτηση λεκτικών πληροφοριών, ενώ αγνοούν την επεξεργασία και συγκράτηση μη λεκτικού υλικού (Gathercole, 2008).

     Για μια πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση της ΕΜ στα παιδιά, τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν συστοιχίες οι οποίες αποτελούνται από ένα σύνολο δοκιμασιών, κάθε μία από τις οποίες εξετάζει και διαφορετικό υποσύστημα της ΕM. Η συστοιχία που έχει βασιστεί στο καθιερωμένο μοντέλο για την εργαζόμενη μνήμη των Baddeley και Hitch (1974), είναι η Συστοιχία για την εκτίμηση της εργαζόμενης μνήμης στα παιδιά, Working Memory Test Battery for Children (WMTB-C), Pickering, & Gathercole, 2001). Βασίζεται στη τριμερή διάρθρωση της εργαζόμενης μνήμης (φωνολογικό κύκλωμα, οπτικο-χωρικό σημειωματάριο, κεντρικός επεξεργαστής) κι αποτελείται από δοκιμασίες που εκτιμούν τα τρία αυτά μέρη ξεχωριστά.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Δεκ 201812

Σας προσκαλούμε στη γιορτή του σχολείου μας την Παρασκευή 21/12/2018 και ώρα 6 μ.μ.

Το ημερολόγιο μας

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Δεκ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ΑΝ…

Αν να κρατάς μπορείς το λογικό σου, όταν τριγύρω σου όλοι τά’ χουν χαμένα και σ’ εσένα ρίχνουν την αιτία,

Αν να εμπιστεύεσαι μπορείς τον ίδιο τον εαυτό σου, όταν ο κόσμος δεν σε πιστεύει, κι αν μπορείς να του συχωρνάς αυτή τη δυσπιστία,
να περιμένεις αν μπορείς, δίχως να χάνεις την υπομονή σου,

κι αν όλοι σε συκοφαντούν, να μη καταδεχθείς ποτέ το ψέμα,
κι αν σε μισούν εσύ ποτέ σε μίσος ταπεινό να μην ξεπέσεις,

μα να μην κάνεις τον καλό ή τον πολύ σοφό στα λόγια,
Αν να ονειρεύεσαι μπορείς και να μην είσαι δούλος των ονείρων,
Αν να στοχάζεσαι μπορείς δίχως να γίνει ο στοχασμός σκοπός σου,
Αν ν’ αντικρίζεις σού βαστά το θρίαμβο και τη συμφορά παρόμοια,

κι όμοια να φέρνεσαι σ’ αυτούς τους δυο τυραννικούς απατεώνες,
Αν σου βαστά η ψυχή ν’ ακούς, όποιαν αλήθεια εσύ είχες ειπωμένη,

παραλλαγμένη απ’ τους κακούς, για να’ ναι για τους άμυαλους παγίδα,

ή συντριμμένα να θωρείς όσα σου έχουν ρουφήξει τη ζωή σου,

και πάλι να ξαναρχινάς να χτίζεις μ’ εργαλεία που ‘ναι φθαρμένα,

Αν όσα απόκτησες μπορείς, σ’ ένα σωρό μαζί να τα μαζέψεις
και δίχως φόβο μονομιάς κορώνα ή γράμματα όλα να τα παίξεις
και να τα χάσεις και απ’ αρχής ατράνταχτος να ξεκινήσεις πάλι
και να μη βγάλεις και μιλιά ποτέ γι’ αυτόν τον ξαφνικό χαμό σου,
Αν νεύρα και καρδιά μπορείς και σπλάχνα και μυαλό, όλα να τα σφίξεις,
να σε δουλέψουν ξαναρχής κι ας είναι από πολύν καιρό σωσμένα
και να κρατιέσαι πάντα ορθός, όταν δε σου ‘χει τίποτα απομείνει
παρά μονάχα η θέληση, κράζοντας σ’ όλα αυτά «βαστάτε»,

Αν με τα πλήθη να μιλάς μπορείς και να κρατάς την αρετή σου,
με βασιλιάδες να γυρνάς δίχως απ’ τους μικρούς να ξεμακραίνεις,
Αν μήτε φίλοι μήτ’ εχθροί μπορούνε πια ποτέ να σε πειράξουν,
όλο τον κόσμο ν’ αγαπάς, μα και ποτέ πάρα πολύ κανένα,
Αν του θυμού σου τις στιγμές, που φαίνεται αδυσώπητη η ψυχή σου,
μπορείς ν’ αφήσεις να διαβούν την πρώτη ξαναβρίσκοντας γαλήνη,
δική σου θα’ ναι τότε η γη μ’ όσα απάνω της κι αν έχει,
και κάτι ακόμα πιο πολύ:

Άντρας αληθινός θά’ σαι παιδί μου!
Ρ. ΚίπλινγκTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων