Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την παρουσίαση του Γ. Τούρλου για το μάθημα της Τεχνολογίας Γ’ Γυμνασίου
Τεχνολογία Γ’ Γυμνασίου του Γ. Τούρλου