Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων Γ΄ Τάξης Ημερ. ΕΠΑΛ. και Δ΄Τάξης Εσπερ. ΕΠΑΛ  του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΕΙΣΤΕ:      ΕΔΩ

 

Υλη και Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος » Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη», των μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β’ Τάξης και των μαθηματων Ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

Για να τις διαβάσετε πατήστε  εδώ

 

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού » Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και » Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων » της Α’ Τάξης Ημερ. και Εσπερ. ΕΠΑ.Λ 

Για να ανοίξετε τις Οδηγίες πατήστε εδω

Το αναλυτικό Προγραμμα που ισχύει μέχρι τώρα για το μάθημα: «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη’ της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ, που αντιστοιχεί στο βιβλίο ‘ Στοιχεία Γεωπονίας καιΑγροτικής Ανάπτυξης» (τότε το μάθημα ονομάζετο : «Βασικές εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολιγίας Τροφίμων»

Βιβλίο: ‘Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης’αντιστοιχεί στο μάθημα; ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της Α’ Τάξης

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ:

Βιβλίο: «Φυτική Παραγωγή» Αντιστοιχεί στο μάθημα: ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Βιβλίο: » Ζωική Παραγωγή» Αντιστοιχεί στο μάθημα: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Βιβλίο: ΄Γεωργικές Εγκαταστάσεις» Αντιστοιχεί στο μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Βιβλίο: «Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή» Αντιστοιχεί στο μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Βιβλίο: » Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων»Αντιστοιχεί στο μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βιβλίο: ‘Περιβάλλον και Γεωργία’  αντιστοιχεί στο μάθημα; ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Βιβλίο: «Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία» αντιστοιχεί στο μάθημα; ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Βιβλίο: ‘ Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου»Αντιστοιχεί στο μάθημα: ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ:

Βιβλίο: «Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων»

Βιβλίο: » ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ»

 Βιβλίο: «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις»

Βιβλίο: «Stoixeia_Biolog_Gewrgias_aa»