Χριστούγεννα

Χριστούγεννα
(Κωστής Παλαμάς)
Τι φως και χρώμα κι εμορφιά να σκόρπιζε τ’ αστέρι
οπού στην κούνια του Χριστού τους Μάγους έχει φέρει!
Ποιός άγγελος το διάλεξε για τέτοιο

 » Διαβάστε περισσότερα

Etwinning

To eTwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες κάνοντας χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ενώ τους παρέχει την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά εργαλεία

 » Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά μαθήματα etwinning

Διαδικτυακά μαθήματα etwinning περιόδου 2019-20

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με

  1. το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  2. το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  3. τον Οργανισμός

     » Διαβάστε περισσότερα