Εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ

Το σχολικό έτος 2021-2022 στο ΕΕΕΕΚ Έδεσσας, υπηρετούν: