Μαθαίνω για την όραση

Σήμερα μιλήσαμε για την όραση, τα μάτια, την ανατομία του οφθαλμού, την προστασία και τους τρόπους υγιεινής των ματιών, τα είδη των γυαλιών, τις επισκέψεις στον οφθαλμίατρο, τους πίνακες οπτικής οξύτητας και την ιριδοσκόπηση!

e1 e2 e3Τα σχόλια δεν επιτρέπονται