–Δομή Επανάληψης

Η αναγκαιότητα για επανάληψη

Πολλές φορές για να λύσουμε ένα πρόβλημα, κάποια τμήματα του προγράμματος πρέπει να εκτελεστούν περισσότερες από μια φορές. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό πόσες φορές θα πρέπει να επαναληφθούν οι εντολές αυτές. Η δομή επανάληψης σε ένα πρόγραμμα μας επιτρέπει να εκτελέσουμε μια ομάδα εντολών πολλές φορές.

[Α] Τι είναι η δομή επανάληψης

Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται για την επαναληπτική εκτέλεση μιας ακολουθίας ενεργειών (εντολών). Τις περισσότερες φορές, προκειμένου να συνεχίσουμε την επανάληψη των εντολών, ελέγχουμε μια συνθήκη και ενεργούμε ανάλογα. Η δομή επανάληψης σε ένα πρόγραμμα μας επιτρέπει να εκτελέσουμε μια ομάδα εντολών πολλές φορές και η επανάληψη σταματά, όταν πάψει η συνθήκη (η οποία καθορίζει την έξοδο από την επαναληπτική διαδικασία).

Το τμήμα εντολών ενός προγράμματος που εκτελείται επαναληπτικά λέγεται βρόχος. Ο βρόχος μπορεί να επαναληφθεί από καμία έως άπειρες φορές ανάλογα με το πόσες φορές ισχύει (είναι αληθής) η συνθήκη. Αν ο βρόγχος εκτελείται άπειρες φορές (για πάντα) τότε ονομάζεται ατέρμονας βρόγχος.

Οι δομές επανάληψης διακρίνονται στις ακόλουθες (εκδοχές / μορφές):

Επανάλαβε εκτελεί τις εντολές (τα τουβλάκια) που βρίσκονται μέσα στη δομή (περικλείονται από το άγκιστρο), κατά ένα καθορισμένο αριθμό φόρων.
Επανάλαβε ώσπου Ελέγχει αν η συνθήκη είναι αληθής, και αν είναι εκτελεί τις εντολές (τα τουβλάκια) που βρίσκονται μέσα στη δομή (περικλείονται από το άγκιστρο) και ελέγχει ξανά τη συνθήκη.

Όταν η συνθήκη πάψει να είναι αληθής, πηγαίνει στα τουβλάκια που την ακολουθούν.

Για πάντα εκτελεί τις εντολές (τα τουβλάκια) που βρίσκονται μέσα στη δομή (περικλείονται από το άγκιστρο), ξανά

και ξανά (ατέρμονας βρόγχος).

Για πάντα εάν Συνεχώς ελέγχει αν η συνθήκη είναι αληθής και όποτε
είναι αληθής εκτελεί τις εντολές (τα τουβλάκια) που βρίσκονται μέσα.

[Β] Σύνταξη δομής επανάληψης Επανάλαβε

Η δομή επανάληψης Επανάλαβε εκτελεί τις εντολές που βρίσκονται μέσα στη επανάληψη, κατά ένα καθορισμένο αριθμό φόρων.
Συντάσσεται ως εξής:

Επανάλαβε αριθμός_φορών_επανάληψης
ομάδα_εντολών
Τέλος_επανάληψης

και η λειτουργία της περιγράφεται ως εξής:

Επανάλαβε την ομάδα_εντολών τόσες φορές όσες είναι ο αριθμός_φορών_επανάληψης.

Στο Scratch έχει την ακόλουθη μορφή:

Παράδειγμα δομής επανάληψης Επανάλαβε

Κίνηση με επανάληψη προκαθορισμένων φορών: Το παρακάτω πρόγραμμα κινεί μια μορφή 10 φορές κατά 10 βήματα.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων