Βασικές Αλγοριθμικές Δομές

Αλγοριθμική Δομή στον προγραμματισμό ενοούμε τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται ένα συγκεκριμένο πλήθος εντολών του αλγόριθμου. Οι εντολές που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα (σενάριο), οργανώνονται σε τρεις βασικές δομές ελέγχου, ανάλογα με τη λειτουργία του επιτελούν.

Οι Βασικές Αλγοριθμικές Δομές είναι:
α] η Δομή Ακολουθίας
β] η Δομή Επιλογής
γ] η Δομή Επανάληψης

Γιατί χρειαζόμαστε τις δομές αυτές?

Κάποια προβλήματα λύνονται ακολουθώντας απλά μια σειρά εντολών, οι οποίες εκτελούνται όλες από μία φορά και με την σειρά που εμφανίζονται, η μία μετά την άλλη (Δομή Ακολουθίας).

Άλλες φορές πάλι, η λύση προκύπτει έπειτα από μια επιλογή των κατάλληλων, για τα εκάστοτε δεδομένα, εντολών. Δηλαδή, πρέπει να γίνει έλεγχος μιας συνθήκης (αν ισχύει ή όχι) και ανάλογα να εκτελεστούν ή όχι κάποιες εντολές, χωρίς να εκτελεστούν απαραίτητα όλες οι εντολές. (Δομή Επιλογής).

Πολύ συχνά πάλι, χρειάζεται κάποιες εντολές να εκτελεστούν πάνω από μια φορά (Δομή Επανάληψης).

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων