↑ Επιστροφή σε Κεφ 3: Πολυμέσα

[Β] Εικόνα – Φωτογραφία

[Β] Εικόνα – Φωτογραφία

Άσκηση 1: Παρατηρήστε και περιγράψτε τι συμβαίνει στη εικόνα καθώς γίνεται σε αυτήν εστίαση (ζουμ).

Θυμηθείτε ότι… Η οθόνη έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε η επιφάνεια της, στην οποία εμφανίζονται οι εικόνες, να χωρίζεται σε μικρές ορθογώνιες περιοχές. Κάθε περιοχή ονομάζεται εικονοστοιχείο (pixel) και σ’ αυτό εμφανίζεται ένα μόνο χρώμα κάθε φορά (σχολ. βιβλίο Κεφ.3 Α’ Γυμνασίου).

Άσκηση 2: Αφού μελετήσετε και πειραματιστείτε με το παρακάτω υλικό, που αφορά τις ψηφιογραφικές και διανυσματικές εικόνες, περιγράψτε τη διαφορά μεταξύ των ψηφιογραφικών και διανυσματικών εικόνων.

Υλικό προς μελέτη:

Άσκηση 3: Στο Βάθος Χρώματος

Βάθος χρώματος είναι το εύρος των δυαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιήσει ένας υπολογιστής για να αναπαραστήσει το χρώμα κάθε εικονοστοιχείου μιας εικόνας. Το εύρος αυτό εκφράζεται ως δύναμη του 2 (επειδή η αναπαράσταση στον υπολογιστή είναι δυαδική) και, κατά συνέπεια, μια εικόνα μπορεί να έχει βάθος χρώματος:
1 bit              21 = 2 διαφορετικές αποχρώσεις
2 bits           22 = 4 διαφορετικές αποχρώσεις
3 bits           23 = 8 διαφορετικές αποχρώσεις
4 bits           24 = 16 διαφορετικές αποχρώσεις
8 bits           28 = 256 διαφ.  αποχρώσεις (Grayscale – ασπρόμαυρη φωτογραφική εικόνα)
16 bits         216 = 65.536 διαφορετικές αποχρώσεις (Hi Color)
24 bits        224 = 16.7 εκ. Διαφ. Αποχρώσεις (True Color – έγχρωμη φωτογραφική εικόνα)
48 bits      248 = Αυτό το βάθος χρώματος υπερβαίνει την διακριτική ικανότητα του ανθρώπινου οφθαλμού. Χρησιμοποιείται, ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, από πολλούς σαρωτές.

Πηγή: Βικιπαίδεια, Θεωρία ψηφιακής εικόνας

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή των ιστοσελίδων και αναζητήστε μία έγχρωμη εικόνα – φωτογραφία για την Νάξο.
 2. Με το ποντίκι πάνω στην εικόνα, πατήστε το δεξί κλικ του ποντικιού και αποθηκεύστε την στο φάκελο σας με όνομα b1. Αφήστε την προέκταση (κατάληξη) του αρχείου ως έχει.
 3. Ανοίξτε την εικόνα που κατεβάσατε με το πρόγραμμα Ζωγραφικής (Paint) των Windows.
 4. Επιλέξτε από το μενού Αρχείο -> Αποθήκευση ως… και αλλάξτε το όνομα του αρχείου σε b2 και τον τύπο του αρχείου στη μορφή Bitmap μονόχρωμο (βάθος χρώματος 1).
 5. Πατήστε Ναι στο παράθυρο που ανοίγει και σας ενημερώνει για αλλαγές στην ποιότητα.
 6. Δείτε τη νέα μορφή της εικόνας σας.
 7. Από το μενού επιλέξτε Αρχείο -> Άνοιγμα και ανοίξτε το αρχείο b1.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4-7 αποθηκεύοντας κάθε φορά το αρχείο b1 με τα ονόματα b3, b4 και b5 στις μορφές Bitmap 16 χρώματα (βάθος χρώματος 4), Bitmap 256 χρώματα (βάθος χρώματος 8)και Bitmap24-bit (βάθος χρώματος 24).

Τι συμπέρασμα βγάζετε για τη σχέση του βάθους χρώματος και της ποιότητας του αρχείου;

Πηγή: Πληροφορικός @ σχολείο

Άσκηση 4: Προσθετική Παραγωγή Χρώματος

Κάθε εικονοστοιχείο μιας εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή έχει ένα μοναδικό χρώμα. Το χρώμα αυτό παράγεται από το συνδυασμό διαφορετικών τόνων των βασικών χρωμάτων: του κόκκινου (Red), του πράσινου (Green) και του μπλε (Blue) – RGB. Με τον συνδυασμό των διαφορετικών τόνων των τριών αυτών χρωμάτων μπορεί να επιτευχθεί τελικά η εμφάνιση οποιουδήποτε χρώματος στην οθόνη.

Με τη βοήθεια της εφαρμογής Προσθετική Παραγωγή Χρώματος (διαθέσιμη από το ψηφιακό βιβλίο), βρείτε ποια χρώματα προκύπτουν από τους παρακάτω συνδυασμούς:

Κόκκινο Πράσινο Μπλε Χρώμα
255 255 255
0 0 0
255 255 0
0 255 255
255 0 255
128 128 128

Επιπλέον Ασκήσεις (από το ψηφιακό βιβλίο):

 1. Επεξεργασία Εικόνας
 2. Υπολογισμός μεγέθους ψηφιογραφικής εικόνας
 3. Κινούμενο Σχέδιο
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων