↑ Επιστροφή σε Β΄Γυμνασίου

Κεφ 5: Αρχεία – Φάκελοι

Δραστηριότητα 1: Τύποι Αρχείων

Μελετήστε τους διάφορους τύπους Αρχείων. Κατόπιν απαντήστε στα ακόλουθα:

Τι είδους αρχείο είναι όσα έχουν την επέκταση…

Επέκταση Τύπος αρχείου
doc
gif
jpeg
mp3
xls
avi
html
exe

Τι θα συμβεί αν αλλάξει (ή σβηστεί) η επέκταση ενός αρχείου;

Δραστηριότητα 2: Διαχείριση Φακέλων και Αρχείων

  1. Να δημιουργήσετε τους παραπάνω φακέλους (ορθογώνια) και (αρχεία) στο Φάκελο «Τα έγγραφά μου».*
  2. Να μετονομάσετε το φάκελο «Ζωγραφιές» σε «Οι Ζωγραφιές μου».
  3. Να μετονομάσετε το φάκελο «Φωτογραφίες» σε «Πίνακες».
  4. Να μετονομάσετε το φάκελο «Καλλιτέχνες» σε «Δημιουργοί».
  5. Να αντιγράψετε τα αρχεία «Πικάσο.doc», «Πικάσο.bmp» και «Πικάσο.jpg»  στο φάκελο «Πικάσο».
  6. Να διαγράψετε το φάκελο «Ιστορία». Στο μήνυμα επιβεβαίωσης να πατήσετε ΟΧΙ. Διαγράφτηκε ο φάκελος;
  7. Να διαγράψετε το φάκελο «Ιστορία». Στο μήνυμα επιβεβαίωσης να πατήσετε ΝΑΙ. Τώρα, διαγράφτηκε ο φάκελος;

*Σημείωση:
Το αρχείο «Πικάσο.doc» θα το δημιουργήσετε με το πρόγραμμα κειμενογράφου WORD.
Το αρχείο «Πικάσο. jpg» θα το δημιουργήσετε με το πρόγραμμα της Ζωγραφικής.
Το αρχείο «Πικάσο. bmp» θα είναι ένας πίνακας του Πικάσο (όποιος θέλετε) που θα τον βρείτε από τον Παγκόσμιο Ιστό με μια μηχανή αναζήτησης.

Επιπλέον:

Μελετήστε την παρουσίαση της κ. Μανουσιδάκη

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων