↑ Επιστροφή σε Α’ Γυμνασίου

Κεφάλαιο 5: Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή

Δραστηριότητα 1: Εξερευνήστε τον υπολογιστή σας για να βρείτε το λογισμικό που περιέχει. Έπειτα καταγράψτε τρία προγράμματα που βρήκατε.

  Για να δείτε τα προγράμματα που έχει ο υπολογιστής σας ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Επιλέξτε το μενού Έναρξη -> Όλα τα Προγράμματα (Εδώ εμφανίζονται ομαδοποιημένα τα περισσότερα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας).
 2. Επιλέξτε μια μια τις κατηγορίες και δείτε τα προγράμματα που περιέχουν, π.χ. επιλέγοντας Βοηθήματα βλέπετε ότι υπάρχουν προγράμματα όπως η Αριθμομηχανή κ.α. καθώς και άλλες ομάδες προγραμμάτων όπως Διασκέδαση, Εργαλεία Συστήματος κ.α.]

Δραστηριότητα 2: Αντιστοιχίστε τα περιεχόμενα της πρώτης στήλης με αυτά της δεύτερης.

1 Πρόγραμμα Ζωγραφικής [Α] Λογισμικό Εφαρμογών
2 Παιχνίδια
3 Linux
4 Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου [Β] Λογισμικό Συστήματος
5 Εκπαιδευτικό Λογισμικό
6 Ms-Windows

και για περισσότερη εξάσκηση… Κατηγοριοποίηση Λογισμικών

Δραστηριότητα 3: Ποιο Λειτουργικό Σύστημα περιέχει ο υπολογιστή σας;

  Για να βρείτε το Λειτουργικό Σύστημα που έχει ο υπολογιστής σας ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας (ή εναλλακτικά θα το βρείτε επιλέγοντας του μενού Έναρξη ->Ο Υπολογιστής μου) και επιλέξτε Ιδιότητες.
 2. Στην καρτέλα Γενικά, κάτω από την ταμπέλα Σύστημα αναγράφεται το όνομα και η έκδοση του Λειτουργικού Συστήματος που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Δραστηριότητα 4: Συμπληρώστε τα κενά στο χάρτη εννοιών του Υπολογιστικού Συστήματος που δίνεται παρακάτω.

[Μπορείτε να συμβουλεύεστε πάντα το σχολικό βιβλίο.]

Δραστηριότητα 5: Επιλέξτε την κατάλληλη λέξη, για να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων (κάποιες λέξεις μπορεί να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μια φορές).

Λέξεις: λογισμικό, εφαρμογών, Λειτουργικό Σύστημα, υλικό, πρόγραμμα, συστήματος

 1. …………………………. είναι ένα σύνολο από εντολές τις οποίες εκτελεί ο υπολογιστής με τη σειρά. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται από τον υπολογιστή ονομάζονται με μία λέξη …………………………..
 2. Το λογισμικό χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, το Λογισμικό …………………………. και το Λογισμικό ………………………….
 3. Το Λογισμικό που σαν «μαέστρος» συντονίζει τη λειτουργία του υπολογιστή ονομάζεται ………………………….
 4. Ένα υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από το …………………………. και το ………………………… .

Εργασία για το σπίτι

Κάντε μια έρευνα σε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν υπολογιστή για τη δουλειά τους (π.χ. δικηγόρους, ασφαλιστές, λογιστές κ.α.) και καταγράψτε ποιο ή ποια προγράμματα χρησιμοποιούν.

Α/Α Πρόγραμμα Επαγγελματίας
1
2

Πρόσθετο Υλικό

Ακολουθούν 2 φύλλα εργασίας για να υλοποιηθούν στην τάξη καθώς και ένα για το σπίτι.

Φύλλο Εργασίας 1 και 2:

Ανάθεση Εργασίας για το σπίτι:

Α-5_Λογισμικό: Όλα τα αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων