Ας κωδικοποιήσουμε….

Άσκηση 1η:

Βρείτε από τον πίνακα ASCII (Κεφάλαιο 1 – Πίνακας 1.2, σελ. 107 σχολ. εγχειριδίου) πώς μπορεί να αναπαρασταθεί το όνομά σας στον υπολογιστή από τα δυαδικά ψηφία 0 και 1. Έπειτα επαληθεύστε το με το πρόγραμμα «Κωδικοποίηση χαρακτήρων στο δυαδικό σύστημα» [πρόγραμμμα από το ηλεκτρονικό Βιβλίο – Ψηφιακό σχολείο]

Άσκηση 2η:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Μάθετε τον κώδικα Μόρς και μάθετε πώς μπορείτε να κωδικοποιηθεί το όνομά σας.