«

»

Ιαν 25

Κίνδυνοι του Διαδικτύου

Δραστηριότητα 1: Κίνδυνοι του Διαδικτύου

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα Κίνδυνοι του Διαδικτύου [http://networks-internet.weebly.com] και μελετήστε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται για τους διάφορους κινδύνους που ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο.

Φτιάξτε ένα πίνακα με τρεις στήλες, όπου θα παρουσιάζονται: οι κίνδυνοι του διαδικτύου (στήλη 1), μια σύντομη περιγραφή (στήλη 2) και τρόποι αντιμετώπισης τους (στήλη 3).

Σημείωση: Εναλλακτικά κατεβάστε το κόμιξ. [Πηγή: Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ]

Δραστηριότητα 2: Επίλυση Φύλλου Εργασίας με θέμα «Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο & τρόποι αντιμετώπισης τους»

Συμπληρώστε τα Φύλλα Εργασίας 1 και Φύλλα Εργασίας 2 [Πηγή: StellaWeb- Ιστοσελίδα Πληροφορικής]

Δραστηριότητα 3: Προσπαθήστε να λύσετε το Σταυρόλεξο «ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ».

Διαδικτυογραφία για μελέτη:

  1. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Ελλάδα, έφηβοι ηλικίας 12-18 χρονών
  2. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  3. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο -Κύπρος, έφηβοι ηλικίας 12-18 χρονών
  4. Κόμιξ με θέμα «Οι κίνδυνοι του Διαδικτύου»
  5. Παρουσίαση του Λάμπρου ΔΡΑΚΟΥ με θέμα «Ασφαλής χρήση του διαδικτύου : κίνδυνοι, αποφυγή εθισμού» [Πηγή: Γραφείο Αγωγής Υγείας ΔΕ Α’ Αθήνας]

Σχετικά με τον συγγραφέα

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων