«

»

Δεκ 15

Ανακύκλωση

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Ανακύκλωση για να ενημερωθείτε για την ανακύκλωση, να πραγματοποιήσετε δραστηριότητες και να μάθαιτε παίζοντας …

Βασικός στόχος της διαδραστικής ιστοσελίδας είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στα προγράμματα ανακύκλωσης και να αντιμετωπίσουν κριτικά τον καταναλωτικό τρόπο ζωής. Επίσης μέσα από την πλοήγηση στα περιεχόμενά της επιδιώκεται η εξοικείωση των χρηστών με τις διαδικασίες ανακύκλωσης και τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα από παιχνίδια, κουίζ και άλλες δραστηριότητες.

Σχετικά με τον συγγραφέα

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων