↑ Επιστροφή σε Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες

Εργαλεία Εννοιολογικής Χαρτογράφησης

1. Στο Φωτόδεντρο:

κι ένα παράδειγμα «Ηλεκτρονικός υπολογιστής»

ή άλλα παραδείγματα (στο τέλος της σελίδας)

2. Popplet

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων