↑ Επιστροφή σε Γ΄ Δημοτικού

Εννοιολογικοί χάρτες: Τα φυτά

Άσκηση 1η:

Μια ζωγραφιά από λέξεις: Να συμπληρώσεις στον χάρτη τις λέξεις που λείπουν.
Πηγή: Εμπλουτισμένο Βιβλίο Γ’ Δημοτικού – Μελέτη Περιβάλλοντος

Άσκηση 2η:

Να φτιάξεις στο Cmap Tools το πιο κάτω διάγραμμα:

Πηγή: Το Ιστολόγιο των ΤΠΕ στο Δημοτικό

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων