οι γειτονιές της πόλης μου

στα Τρίκαλα υπάρχουν όμορφες γειτονιές