ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Ενότητες 1 έως 5)

5 Απριλίου 2020 ΑΡΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

  1. Να εξηγήσετε γιατί στις παρακάτω προτάσεις παραλείπεται το υποκείμενο των ρημάτων.

– Ήρθες (β΄πρόσωπο) πολύ αργά.

– Φυσάει (φυσικό φαινόμενο) πολύ τις τελευταίες ημέρες.

– Στο παζάρι πουλάνε (εννοείται οι άνθρωποι) ό,τι μπορείς να φανταστείς (β΄πρόσωπο).

– Θα σε περιμένω (ά πρόσωπο) μέχρι το μεσημέρι, αλλά μετά θα φύγω(α΄πρόσωπο).

– Το φαράγγι το περνούν (εννοείται οι άνθρωποι) εύκολα μέσα σε λίγες ώρες.

2.Να αναγνωρίσετε το αχώριστο μόριο που υπάρχει σε καθεμιά από τις πα-ρακάτω λέξεις.

άπιστος, ξεκολλώ, αρχιστράτηγος, επιβεβαίωση, διχογνωμία, συνένωση, περιμένω, ενήλικος,

α-ν-ήλικος, υποβαθμίζω, δυσφημίζω, αμφιβάλλω, ευπρόσδεκτος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

  1. Να αναγνωρίσετε την έγκλιση στην οποία βρίσκονται τα ρήματα των προ-τάσεων.

Ας μείνουμε (υποτακτική) λίγο ακόμα εδώ.

Ακούστε (προστακτική) αυτό που σας λέω (οριστική).

– Οι φίλοι μου θα έρθουν (οριστική) αργότερα.

Μην προσπαθείς (υποτακτική) ακατόρθωτα πράγματα.

Να σε περιμένω(υποτακτική)  ή να φύγω; (υποτακτική)

Να κάνεις  (υποτακτική) ό,τι σου λέω (οριστική).

Ανοίγεις (οριστική) το παράθυρο;

  1. Να αναφέρετε τη χρονική βαθμίδα και τον τρόπο ενέργειας των ρημάτων των προτάσεων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ   ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχω έρθει πολλές φορές εδώ                      παρόν               συντελεσμένο

Θα ακολουθώ πιστά τις οδηγίες                  μέλλον                μη συνοπτικό

– Ο καιρός είχε χαλάσει το πρωί                    παρελθόν            συντελεσμένο

Ήμουν πολύ κουρασμένος εχτές                παρελθόν           συντελεσμένο

Θα έχω φύγει μέχρι το μεσημέρι                 μέλλον              συντελεσμένο

– Σε άκουσα πολύ προσεκτικά                        παρελθόν          συνοπτικό

Θα στηρίξω κάθε σου απόφαση                   μέλλον              συνοπτικό

 

  1. Να σημειώσετε την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα παρακάτω σύνθετα.
    ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΤΗΤΙΚΑ
ανοιγοκλείνω     παρατακτικό                         
γκριζομάλλης    κτητικό
παλαιοπώλης    αντικειμενικό
φτωχόσπιτο      προσδιοριστικό
μεγαλόψυχος    κτητικό
επιπλοποιός      αντικειμενικό

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

Να αναγνωρίσετε τη φωνή στην οποία βρίσκονται τα παρακάτω ρήματα.

Έφυγα (φεύγω ενεργητική), έχω κοιμηθεί (κοιμάμαι παθητική), δεχόμουν (δέχομαι παθητική), ελπίζω (ενεργητική), θα πιεστώ (πιέζομαι παθητική), λύθηκα (λύνομαι παθητική), είχα αντέξει (αντέχω ενεργητική), θα έχω κουραστεί (κουράζομαι παθητική).

  1. Να αναγνωρίσετε τη συζυγία στην οποία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα και για τα ρήματα β΄ συζυγίας να αναφέρετε την τάξη στην οποία ανήκουν.

Πονώ (β΄ συζυγία, 1η τάξη), ακούω (ά συζυγία), κοιμάμαι (β΄ συζυγία, 2η τάξη), οργίζομαι (α΄ συζυγία), αργώ (β΄ συζυγία, 2η τάξη) , δέχομαι (α΄ συζυγία), αναρωτιέμαι (β΄ συζυγία, 1η τάξη), περπατώ (β΄ συζυγία, 1η τάξη), θυμάμαι (β΄ συζυγία, 2η τάξη), απορώ (β΄ συζυγία, 2η τάξη), ευλογώ (β΄συζυγία, 2η τάξη), αναθέτω (α΄ συζυγία), ευχαριστιέμαι (β΄ συζυγία, 1η τάξη), λέγομαι (α΄συζυγία).

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

  1. Να αναγνωρίσετε τη διάθεση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις.

– Οι αθλητές του στίβου τρέχουν (ενεργητική) πολύ γρήγορα.

– Μετά τη δουλειά ξεκουράζομαι (ουδέτερη) για μια ωρίτσα.

– Σα φυτά υποφέρουν (παθητική) από την συνεχόμενη ανομβρία.

Έκλεισα (ενεργητική) το παράθυρο για να μην κρυώσουμε (παθητική).

– Πόση ώρα ακόμα θα ετοιμάζεσαι (μέση);

– Μην κρύβεσαι (μέση) από εμένα.

Ενθουσιάστηκα (παθητική) από τη χθεσινή παράσταση.

  1. Να αναγνωρίσετε αν τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων είναι μεταβατικά ή αμετάβατα. Στα μεταβατικά ρήματα να εντοπίσετε το αντικείμενο ή τα αντικείμενα και να αναφέρετε αν είναι μονόπτωτα ή δίπτωτα.

– Οι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται (αμετάβατο) πολλές ώρες την ημέρα.

Θα σου (έμμεσο) δώσω (μεταβατικό δίπτωτο) ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο(άμεσο).

Περιμένω (μεταβατικό, μονόπωτο) το λεωφορείο για μια ώρα.

Είπα (μεταβατικό, δίπτωτο) στους φίλους (έμμεσο) μου όλη την αλήθεια (άμεσο).

– Μη μιλάς (αμετάβατο) τόσο δυνατά.

– Η γνώμη σου με (άμεσο)βοήθησε (μεταβατικό, δίπτωτο) πολύ στην τελική μου επιλογή (έμμεσο).

Θα γράψω (μεταβατικό δίπτωτο) μια επιστολή (άμεσο) στην τοπική εφημερίδα (έμμεσο) για το πρόβλημα των σκουπιδιών.

– Ο καθηγητής χορού μάς (άμεσο) έμαθε (μεταβατικό δίπτωτο) σήμερα δύο κρητικούς χορούς (έμμεσο).

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η

Να σχηματίσετε τα μονολεκτικά και περιφραστικά παραθετικά των παρακάτω επιθέτων.

   
Θετικός Συκριτ, μονολ. Συγκρ. Περιφ. Σχετ. Υπερθ. Μονολ. Σχετ.. Υπερθ. Περιφρ. Απόλ. Υπερθ. Μονολ. Απόλ. Υπερθ. Περιφρ..  
μικρός μικρότερος πιο μικρός ο μικρότερος ο πιο μικρός μικρότατος πάρα πολύ μικρός  
χαμηλός χαμηλότερος πιο χαμηλός  ο χαμηλότερος ο πιο χαμηλός χαμηλότατος πάρα πολύ χαμηλός  
ακριβής ακριβέστερος πιο ακριβής ο ακριβέστερος ο πιο ακριβής ακριβέστατος πάρα πολύ ακριβής  
πλατύς πλατύτερος πιο πλατύς ο πλατύτερος ο πιο πλατύς πλατύτατος πάρα πολύ πλατύς  
εύκολος ευκολότερος πιο εύκολος ο ευκολότερος ο πιο εύκολος ευκολότατος πάρα πολύ εύκολος  
καλός καλύτερος πιο καλός ο καλύτερος ο πιο καλός άριστος πάρα πολύ καλός  
επαρκής επαρκέστερος πιο επαρκής ο επαρκέστερος ο πιο επαρκής επαρκέστατος πάρα πολύ επαρκής  

 

  1. Να υπογραμμίσετε τα επίθετα που δεν σχηματίζουν παραθετικά.

σιδερένιος, δύσκολος, ωριαίος, υπερβολικός, ευχάριστος (περιφραστικά) αντίθετος, αγγλικός, αποτελεσματικός.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .

Αφήστε μια απάντηση


Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Αρχείο

Kατηγορίες

Μεταστοιχεία