Άρθρα: Γεωμετρία

Δημοσιεύουμε μια παρουσίαση (ppt) που αφορά στον τρόπο μέτρησης του ύψους της πυραμίδας του Χέοπα από το Θαλή το Μιλήσιο. Ο βασικός κορμός της παρουσίασης βασίζεται στο βιβλίο του Denis Guedj «Το θεώρημα του παπαγάλου».

Απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Β’ Λυκείου που διδάσκονται το κεφάλαιο των Αναλογιών στη Γεωμετρία.

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση πιέστε εδώ

Στο δεύτερο μέρος της διδακτικής πρότασης σχετικά με το «Λόγο ευθυγράμμων τμημάτων», δημοσιεύουμε μια εφαρμογή για τη διαίρεση ευθυγράμμου τμήματος, καθώς και ένα ενδεικτικό φύλλο εργασίας.

Για να μεταφορτώσετε τα αρχεία κάνετε «κλικ» πάνω στην εικόνα.

Δημοσιεύουμε το πρώτο μέρος μιας διδακτικής πρότασης που αφορά στο λόγο ευθυγράμμων τμημάτων, και περιλαμβάνει δύο εφαρμογές. Η διδασκαλία αυτή εφαρμόστηκε στη Γ’ Γυμνασίου, στο Γυμνάσιο Μόριας. Οι αρχικές εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν υπέστησαν κάποιες τροποποιήσεις που αφορούσαν στην εμφάνισή τους για να λάβουν τη μορφή στην οποία δημοσιεύονται.

Για να μεταφορτώσετε τα αρχεία κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.