Άρθρα: Γεωμετρία

ΚαταγραφήΜε αφορμή μια άσκηση του σχολικού βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου, στην ενότητα «Μέτρηση κύκλου-τόξου», δημιουργήθηκε το αρχείο αυτό που δίνει μα αναπαράσταση του προβλήματος.

Μπορεί να διδαχθεί και στην Β΄ Λυκείου. Με το κουμπί «Βοήθεια» δίνεται η δυνατότητα επίδειξης του τρόπου κατασκευής της κοινής εφαπτομένης δύο κύκλων, και αφήνεται στο διδάσκοντα να επιλέξει αν θα το διδάξει.
Στην κατασκευή του αρχείου χρησιμοποιήθηκαν οι εντολές ΔείξεΣτρώση[ ] και ΑπόκρυψηΣτρώσης[ ] του λογισμικού.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε επάνω στην εικόνα.

 

Δημοσιεύουμε μια πρόταση διδασκαλίας που βασίζεται στο θεώρημα του Pick. Το θεώρημα αυτό δίνει το εμβαδόν ενός πολυγώνου του οποίου οι κορυφές είναι σημεία ενός ομοιόμορφου πλέγματος, αν γνωρίζουμε τα σημεία του πλέγματος που είναι εντός του  πολυγώνου και τα σημεία που είναι στην περίμετρο του πολυγώνου. Το συγκεκριμένο θεώρημα  μπορεί να παρουσιαστεί όταν εισάγουμε το σύστημα συντεταγμένων (Β΄Γυμνασίου – συγκεκριμένα μπορεί να εφαρμοστεί στο Β’ Μέρος, στις ασκήσεις 1 & 2 της παραγράφου 1.1 καθώς και στις 3 & 11 της παραγράφου 1.3 – ή ακόμη και στην A΄ και Β΄ Λυκείου) ή να δοθεί και ως εργασία στους μαθητές.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει δύο αρχεία Geogebra: το πρώτο δίνει μια παρουσίαση του θεωρήματος καθώς και μια απόδειξή του (αποτελεί μάλιστα μια αναμόρφωση της ανάρτησης υπ’ αριθ. 136 που είχε γίνει στο προηγούμενο ιστολόγιο του Δημήτρη Ζαχαριάδη – blogs.sch.gr/dimzachari),  ενώ το δεύτερο δίνει τη δυνατότητα της εμπέδωσης μέσω της εξάσκησης. Τα αρχεία αυτά συμπληρώνονται από ένα συνοδευτικό φύλλο εργασίας.

Η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας εφαρμόστηκε στο Γυμνάσιο Μόριας, στη διάρκεια του Σχολικού Έτους 2012-2013.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.