Άρθρα: Άλγεβρα

xls birthday and easter

Στο δεύτερο μέρος της εκπαιδευτικής πρότασης, που αφορά στον υπολογισμό της ημέρας της εβδομάδας που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία καθώς και στον υπολογισμό της ημερομηνίας του Πάσχα, δημοσιεύουμε ένα αρχείο Excel και προτεινόμενα φύλλα εργασίας και δραστηριότητες. Το αρχείο Excel  περιέχει περισσότερους αλγόριθμους, από αυτούς που περιέχει η εφαρμογή Geogebra του πρώτου μέρους της δημοσίευσης, καθώς επίσης και ένα αλγόριθμο που μετράει τον αριθμό των φορών που έχουμε Τρίτη και 13 μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονιά. Το αρχείο αυτό μπορεί  να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον διδάσκοντα όσο και από τους μαθητές.

Για να μεταφορτώσετε τα αρχεία κάνετε κλικ πάνω στην εικόνα.

ggd birthday and easter

ggd birthday and easter

Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι υπολογισμού της ημέρας της εβδομάδας που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία του παρελθόντος ή του μέλλοντος (στο Γρηγοριανό αλλά και στο Ιουλιανό ημερολόγιο), αλλά και της ημερομηνίας του Πάσχα (Ορθοδόξων ή Καθολικών) συγκεκριμένου έτους. Οι αλγόριθμοι αυτοί όσο πολύπλοκοι και αν είναι στη σύλληψή τους, έχουν το πλεονέκτημα να απαιτούν μόνο τις  4  πράξεις της αριθμητικής. Κατά συνέπεια θα μπορούσαν να διδαχθούν τόσο στην ΣΤ’ Δημοτικού, όσο και στην Α’ Γυμνασίου. Το πρώτο μέρος της διδακτικής πρότασης που δημοσιεύουμε, περιλαμβάνει μια εφαρμογή Geogebra καθώς και ένα κείμενο αναφορικά με τα ημερολόγια και την ιστορία τους.

Για να μεταφορτώσετε τα αρχεία κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.