Άρθρα: Βιντεομαθήματα

Επανεγγραφή του 17ου βιντεομαθήματος στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

Η κίνηση στο Geogebra. Μετασχηματισμός Στροφή, Κύλιση ενός νομίσματος, Εισαγωγή εικόνας

Για να κατεβάσετε τα αρχεία Geogebra πατήστε εδώ

 

Επανεγγραφή του 16ου βιντεομαθήματος στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

Η κίνηση στο Geogebra. Μετασχηματισμός Στροφή, Παραδείγματα.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία Geogebra πατήστε εδώ.

Εφαρμογή της παράλληλης μεταφοράς, Εμβαδόν παραλληλογράμμου.
Επανεγγραφή του 15ου βιντεομαθήματος στο νέο περιβάλλον του Geogebra.

Για να κατεβάσετε το αρχείο Geogebra του μαθήματος πατήστε εδώ.

Έλεγχος της κίνησης με ένα πλήκτρο. Επανεγγραφή του 14ου μαθήματος που αφορά την κίνηση ενός σημείου στο νέο περιβάλλον του Geogebra. Στο νέο μάθημα έχει αλλάξει η φιλοσοφία και γίνεται εκμετάλλευση των νέων δυνατοτήτων του προγράμματος.

 

Το βίντεο που δημοσιεύουμε με τον παραπάνω τίτλο, είναι επανεγγραφή του αντιστοίχου μαθήματος, με ίδιο περιεχόμενο που δημοσιεύσαμε πριν 4 χρόνια, αλλά με τη χρήση του νέου περιβάλλοντος του προγράμματος.

Το βίντεο που δημοσιεύουμε με τον παραπάνω τίτλο, είναι επανεγγραφή του αντιστοίχου μαθήματος, με ίδιο περιεχόμενο που δημοσιεύσαμε πριν 4 χρόνια, αλλά με τη χρήση του νέου περιβάλλοντος του προγράμματος.

Το βίντεο που δημοσιεύουμε με τον παραπάνω τίτλο, είναι επανεγγραφή του αντιστοίχου μαθήματος, με ίδιο περιεχόμενο που δημοσιεύσαμε πριν 4 χρόνια, αλλά με τη χρήση του νέου περιβάλλοντος του προγράμματος.

Το βίντεο που δημοσιεύουμε με τον παραπάνω τίτλο, είναι επανεγγραφή του αντιστοίχου μαθήματος, με ίδιο περιεχόμενο που δημοσιεύσαμε πριν 4 χρόνια, αλλά με τη χρήση του νέου περιβάλλοντος του προγράμματος.

Το βίντεο που δημοσιεύουμε με τον παραπάνω τίτλο, είναι επανεγγραφή του αντιστοίχου μαθήματος, με ίδιο περιεχόμενο που δημοσιεύσαμε πριν 4 χρόνια, αλλά με τη χρήση του νέου περιβάλλοντος του προγράμματος.

Το βίντεο που δημοσιεύουμε με τον παραπάνω τίτλο, είναι επανεγγραφή του αντιστοίχου μαθήματος, με ίδιο περιεχόμενο που δημοσιεύσαμε πριν 4 χρόνια, αλλά με τη χρήση του νέου περιβάλλοντος του προγράμματος.