Επιμόρφωση Υπεύθυνων Σχολικών Βιβλιοθηκών

Γενικά

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, επιμορφωτική – εργαστηριακή συνάντηση υπευθύνων Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών ΠΕ Καστοριάς, με θέμα: «Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών», με την ευθύνη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 86 Πληροφορικής ΠΕΚΕΣ Δυτ. Μακεδονίας.

Αφήστε μια απάντηση