Σκοπός και στόχοι ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Α’ ΕΠΑΛ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να:

  • αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με ηλεκτρικά κυκλώματα και ηλεκτρονικά κυκλώματα,
  • αναγνωρίζουν τα βασικά ηλεκτρικά δομικά στοιχεία (εξαρτήματα), τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και κυκλώματα,
  • κατανοήσουν τις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού και τις εφαρμογές του στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο ρεύμα,καθώς επίσης να κατανοήσουν τα βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα και τις βασικές εφαρμογές τους
  • ενημερωθούν για τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού σε συσκευές, μηχανήματα και εγκαταστάσεις.

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη τα οποία θα διδαχθούν διαδοχικά από δύο διαφορετικά βιβλία:

Για το Α΄ μέρος, θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο «Στοιχεία Ηλεκτρολογίας», Δημόπουλος Φ., Παγιάτης Χ., Πάγκαλος Στ.
Για το Β΄ μέρος, θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο «Στοιχεία Ηλεκτρονικής», Βαρζάκας Π., Πάσχος Ι., Τσελέκας Π.