Ετικέτα: Τράπεζα Θεμάτων (ΤΘΔΔ)

«Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ

1

Το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων ενημέρωσε με την επιστολή γνωστοποίησης (Α.Πρωτ: Φ4/144881/Δ4/11-11-21) τα παρακάτω: Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 5197 και ημερομηνία δημοσίευσης 10 Νοεμβρίου 2021 (ΦΕΚ5197/τ.Β΄/10.11.2021) της υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04.11.2021 Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΑΛ : Τράπεζα θεμάτων Α΄Λυκείου (Πολιτική Παιδεία)

H Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) περιλαμβάνει θέματα για τις προαγωγικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2013-14 της Α΄ Τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ΕΠΑΛ, Ημερήσιων και Εσπερινών, της Α΄ Τάξης των Καλλιτεχνικών, Μουσικών και Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και της Β’ Τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ. Από αυτά θα κληρώνεται το 50% των θεμάτων στα …

Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες για Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (ΙΕΠ) απέστειλε μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΞΛΔ-1ΒΜ) με  Αρ. Πρωτ. 4703/7-5-2014 και Θέμα: “Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)“. Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο δίνονται διευκρινιστικές οδηγίες για τον χρόνο και τρόπο λήψης θεμάτων από την τράπεζα Θεμάτων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για κάθε τύπο Λυκείου: α) ημερήσιο γενικό, β) εσπερινό γενικό, γ) ημερήσιο …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση