Ετικέτα: Σχολικό Έτος 2015-16

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ενόψει της έναρξης των γραπτών προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων,  απέστειλε στα ΕΠΑΛ την εγκύκλιο με αρ. Πρωτ: Φ3/65958/Δ4/19-4-2016 και θέμα: “Ενδεικτική εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ειδικοτήτων της B ́ και Γ ́ τάξης Ημερησίων και της Γ ́ και Δ …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποτελέσματα έρευνας για το Σχολικό Εκφοβισμό (Bullying) στο ΕΠΑ.Λ Σιδηροκάστρου από τον Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης (2016)

Στα πλαίσια των δράσεων κατά του Σχολικού Εκφοβισμού και της Βίας, παρουσιάστηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα την Ενδοσχολική Βία (Bullying), που διενεργήθηκε από τους μαθητές-τριες της ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών», του Τομέα “Οικονομίας & Διοίκησης”,  στο ΕΠΑ.Λ Σιδηροκάστρου. Tους τελευταίους δύο μήνες, αφού ετοιμάστηκαν τα ερωτηματολόγια, δόθηκαν στους μαθητές και …

Συνέχεια ανάγνωσης

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το 2015-2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας (ΑΣ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ), Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ και eTwinning στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απέστειλε  την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 178852/ΓΔ4/6-11-15 (ΑΔΑ ΩΛ8Ξ4653ΠΣ-Ω8Ρ), και θέμα: “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναθέσεις μαθημάτων των Ομάδων, Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ (2015-16)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2148/Β/7-10-2015) η Υπουργική Απόφαση (151899/Δ2) με θέμα: “Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.” Οι αναθέσεις για: Ομάδα Προσανατολισμού “Διοίκησης και Οικονομίας”  στη σελ 25211 του ΦΕΚ Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας με τις …

Συνέχεια ανάγνωσης

Τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2042/τ.Β/18-9-20515 η Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ: Φ8/143083/Δ4/14-9-2015 με την οποία τροποποιήθηκε  η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ: Φ2/88070/Δ4/04−06−2015 (Β ́ 1053) και θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β ́, Γ ́ τάξεων Ημερησίων και Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Εσπερινών …

Συνέχεια ανάγνωσης

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα ΕΠΑ.Λ. το 2015-2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων εξέδωσε εγκύκλιο με αρ. πρωτ: 107738/Δ4/6-7-2015 και θέμα: “ Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016″. Οι ενότητες που αναπτύσσονται είναι οι παρακάτω: ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-ΤΟΜΕΙΣ –ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, …

Συνέχεια ανάγνωσης

Προϋποθέσεις λειτουργίας Ομάδων Προσανατολισμού-Τομέων−Ειδικοτήτων της Α΄, Β΄και Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τμήμα Α΄) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με το έγγραφό της (αρ. πρωτ: Φ8/101500/Δ4/25-06-2015) και θέμα “Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων” μας γνωστοποιεί ότι Α) ότι η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας με αρ. πρωτ. Φ12/93600/Δ4/12-06-2015 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1249/τ. Β/24-06-2015 με θέμα: “Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων − Ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΑΛ : Τροποποίηση Αναθέσεων στα μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας (2015-16)

Η Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 100224/Δ2/24-06-2015, τροποποιεί την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 88625/Δ2/04-06-2015 και κατά συνέπεια τις αναθέσεις των οικονομικών μαθημάτων που διδάσκονται στα ΕΠΑ.Λ., σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, στην Ομάδα Προσανατολισμού (Α΄Τάξη) και τις Ειδικότητες (Β΄και Γ΄ Τάξης) του τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Οι νέες αναθέσεις  θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2015-2016 και παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικό πίνακα. Για την παραπάνω εγκύκλιο θα …

Συνέχεια ανάγνωσης

Τροποποίηση Αναθέσεων στα ΕΠΑΛ (2015-2016)

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.), από τον Αναπληρωτή υπουργού Παιδείας Τάσου Κουράκη, με αρ. πρωτ. 100224/Δ2/24-06-2015, τροποποιεί την με αρ. πρωτ. 88625/Δ2/04-06-2015 εγκύκλιο με θέμα: “Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Εσπερινών …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΑΛ : Αναθέσεις Μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας (2015-16)

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 88625/Δ2/4-6-2015 οι αναθέσεις όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στα ΕΠΑ.Λ., σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, στην Ομάδα Προσανατολισμού (Α΄Τάξη) και τις Ειδικότητες (Β΄και Γ΄ Τάξης) του τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  που θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2015-2016 παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικό πίνακα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι με αρ. πρωτ. 7980/Γ2/21-01-2013 (129 Β΄), 126567/Γ2/10-09-2013 (2344 Β΄), 67791/Γ2/05-05-2014 (1248 Β΄) και  137841/Γ2/02-09-2014 …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση