Ετικέτα: Λειτουργία Ομάδων Προσανατολισμού

Προϋποθέσεις λειτουργίας Ομάδων Προσανατολισμού-Τομέων−Ειδικοτήτων της Α΄, Β΄και Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τμήμα Α΄) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με το έγγραφό της (αρ. πρωτ: Φ8/101500/Δ4/25-06-2015) και θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων» μας γνωστοποιεί ότι Α) ότι η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας με αρ. πρωτ. Φ12/93600/Δ4/12-06-2015 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1249/τ. Β/24-06-2015 με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων − Ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων