Ετικέτα: Εξεταστέα ύλη

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ενόψει της έναρξης των γραπτών προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων,  απέστειλε στα ΕΠΑΛ την εγκύκλιο με αρ. Πρωτ: Φ3/65958/Δ4/19-4-2016 και θέμα: «Ενδεικτική εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ειδικοτήτων της B ́ και Γ ́ τάξης Ημερησίων και της Γ ́ και Δ …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΑΛ : Μείωση εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων (2016)

Μετά από εισηγήσεις του ΙΕΠ και τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε τρεις εγκυκλίους  προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα Επαγγελματικά Λύκεια με τις οποίες γνωστοποιείται η μείωση της ύλης για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑΛ . 1. Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΑΛ : Τροποποίηση εξεταστέας ύλης ΑΟΘ και ΑΟΔΕ της Γ τάξης για το 2015-2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ (Πράξη 63/2015 του Δ.Σ.) απέστειλε την εγκύκλιο με αρ. πρωτ: Φ6/1633/Δ4/8-1-2015 και θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β’ 2149) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016». Έτσι τροποποιείται η εξεταστέα …

Συνέχεια ανάγνωσης

Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών μαθημάτων των ΕΠΑΛ (2014-15)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2420 /τ Β’ /10-09-2014) η Υ.Α 138300/Γ2 με θέμα: «Καθορισμός   εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Hμερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015«. Μαθήματα Υποχρεωτικά Γενικής Παιδείας: Νεοελληνική Γλώσσα (σελ 30217), Μαθηματικά Ι και ΙΙ (σελ 30222), Φυσική ΙΙ (σελ 30227 …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΑΛ : Μείωση εξεταστέας ύλης στην «Πολιτική Παιδεία»

Με την Εγκύκλιο 67645/Γ2/2-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ19-ΛΙ8) του Υπουργείου Παιδείας τροποιείται η με αρ. πρωτ. 35359/Γ2/11-03-2014 ως προς το μάθημα Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  ως εξής: Από την εξεταστέα ύλη του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α΄ τάξης …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΑΛ : Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης (2013-2014)

Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014»  και με αρ. πρ. 35359/Γ2/11-03-2014 αναφέρει την εξεταστέα ύλη της Α΄τάξης  στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει : Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον καθορισμό …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων