Ετικέτα: Β΄Τάξη ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α΄ και Β΄τάξης στα ΕΠΑΛ (2018-19)

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 2187/τ.Β/12-6-2018) δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Φ2/92271/Δ4 με θέμα “Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της  Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)”  (Διαβάστε το ΦΕΚ ) Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα θα ισχύσει από το …

Συνέχεια ανάγνωσης

Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση του μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε την εγκύκλιο με Αρ.πρωτ Φ4/73861/Δ4/5-5-17 και θέμα: “Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση του μαθήματος Γενικής Παιδείας «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» της Α ́ και Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017“, σχετική η  υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ4/56637/Δ4/31.03.2017 εγκύκλιος της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης. Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής: “Σε συνέχεια του ανωτέρω …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΑΛ: Οδηγίες Αξιολόγησης των Μαθημάτων και έκδοσης αποτελεσμάτων 2017

Οδηγίες απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017 (Αρ. Πρωτ:Φ4/56637/Δ4 / 31-3-2017) , λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 52/22.12.2016 του Δ.Σ.).

Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ (2016-2017)

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 35/08-09-2016 του Δ.Σ.) και ενόψει της έκδοσης του απαιτούμενου από το θεσμικό πλαίσιο προεδρικού διατάγματος για την φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου, το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε την εγκύκλιο (αρ. πρωτ: Φ4/183691/Δ4/1-11-16) με θέμα: “Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των μαθητών/τριών στο μάθημα Γενικής …

Συνέχεια ανάγνωσης

Υλικό για ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ στην Α’ και Β’ τάξη των ΕΠΑΛ από το ΙΕΠ

Από το σχολικό έτος 2016-17, στην Α΄ και Β΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, αξιοποιούνται τα εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά» των  Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου για την Α΄ τάξη και «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Δελή, Ελ. Κατσαρού, Κ. Κωνσταντινίδη και Δ. Μπαλιάμη-Στεφανάκου για τη Β΄ τάξη. …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΑΛ : Οδηγίες για τα Νέα Ελληνικά σε Α΄ και Β΄ τάξη

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» της Α΄ και Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 35/08-09-2016 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.). Οι οδηγίες (αρ. πρωτ: Φ3/159794 /Δ4/ 28-09-2016) αναφέρονται στην: Α. Παρουσίαση του μαθήματος Γενικής …

Συνέχεια ανάγνωσης

Προϋποθέσεις λειτουργίας Α ́ και Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-17

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ8/105357/Δ4/28-6-2016 και θέμα: “Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17“. Η εγκύκλιος αναφέρει: Μετά την έκδοση της με αριθμ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567) Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. και της σχετικής εισήγησης …

Συνέχεια ανάγνωσης

Τα νέα Ωρολόγια Πρόγραμμα της Α΄και Β΄τάξης των ΕΠΑ.Λ για το 2016-17

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  1567/τ. Β΄/2-6-16 η απόφαση υπ. αριθμ. Φ2/88938/Δ4 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά το “Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)” Με βάση …

Συνέχεια ανάγνωσης

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ενόψει της έναρξης των γραπτών προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων,  απέστειλε στα ΕΠΑΛ την εγκύκλιο με αρ. Πρωτ: Φ3/65958/Δ4/19-4-2016 και θέμα: “Ενδεικτική εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ειδικοτήτων της B ́ και Γ ́ τάξης Ημερησίων και της Γ ́ και Δ …

Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ανά Ειδικότητα της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. (2015-16)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, μετά από την σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (Πράξη 48/2015 Δ.Σ.), απέστειλε την εγκύκλιο  με Αρ. Πρωτ: Φ3/182890/Δ4 /13-11-2015  και  Θέμα:  «Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016″.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση