Κατηγορία: Επαγγελματικά Δικαιώματα

Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 771/5-3-18)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 771 /τ Β/ 5-3- 2018 η Υπουργική απόφαση (Αριθμ. Φ23/35437/Δ4) με θέμα: «Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 …

Συνέχεια ανάγνωσης

Επαγγελματικά δικαιώματα σε 30 ειδικότητες ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 513/Β/29-2-2016 η Υπουργική Απόφαση Φ12/29247/Δ4  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 …

Συνέχεια ανάγνωσης

Επαγγελματικά Δικαιώματα σε αποφοίτους ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Το «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ενώ ανακοίνωσε την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που εκκρεμούσαν την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε ο ΕΟΠΠΕΠ στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας. Ο Υπουργός ανακοίνωσε την απόφαση του για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση