Tag Archive: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ιούλ 09 2022

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, Απομνημονεύματα, Γ 9.4-5

ΞΕΝΟΦΩΝ Απομνημονεύματα, Γ 9.4-5 Μετάφραση Προσερωτώμενος δὲ εἰ τοὺς ἐπισταμένους μὲν ἃ δεῖ πράττειν, ποιοῦντας δὲ τἀναντία σοφούς τε καὶ ἀκρατεῖς εἶναι νομίζοι, «Οὐδέν γε μᾶλλον», ἔφη, «ἢ ἀσόφους τε καὶ ἀκρατεῖς· πάντας γὰρ οἶμαι προαιρουμένους ἐκ τῶν ἐνδεχομένων ἃ οἴονται συμφορώτατα αὑτοῖς εἶναι, ταῦτα πράττειν· νομίζω οὖν τοὺς μὴ ὀρθῶς πράττοντας οὔτε σοφοὺς οὔτε …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ιούλ 09 2022

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Εὐαγόρας, 80-81

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Εὐαγόρας, 80-81 Μετάφραση Ἐμὸν μὲν οὖν ἔργον καὶ τῶν ἄλλων φίλων τοιαῦτα λέγειν καὶ γράφειν ἐξ ὧν μέλλομέν σε παροξύνειν ὀρέγεσθαι τούτων ὧνπερ καὶ νῦν τυγχάνεις ἐπιθυμῶν· οὶ δὲ προσήκει μηδὲν ἐλλείπειν, ἀλλ’ ὥσπερ ἐν τῷ παρόντι καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἐπιμελεῖσθαι καὶ τὴν ψυχὴν ἀσκεῖν ὅπως ἄξιος ἔσει καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ιούλ 07 2022

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π.Α.Σ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ σύμφωνα με το νέο ΠΣ

Λήψη αρχείου

Ιούλ 06 2022

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΞΕΝΟΦΩΝ Ἀπομνημονεύματα, Α 7.1-2

 ΞΕΝΟΦΩΝ Ἀπομνημονεύματα, Α 7.1-2 Μετάφραση Ἐπισκεψώμεθα δὲ εἰ καὶ ἀλαζονείας ἀποτρέπων τοὺς συνόντας ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι προέτρεπεν· ἀεὶ γὰρ ἔλεγεν ὡς οὐκ εἴη καλλίων ὁδὸς ἐπ’ εὐδοξίαν ἢ δι’ ἧς ἄν τις ἀγαθὸς τοῦτο γένοιτο, ὃ καὶ δοκεῖν βούλοιτο. Ὅτι δ’ ἀληθῆ ἔλεγεν, ὧδ’ ἐδίδασκεν· «Ἐνθυμώμεθα γάρ», ἔφη, «εἴ τις μὴ ὢν ἀγαθὸς αὐλητὴς δοκεῖν βούλοιτο, …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ιούλ 06 2022

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ «Ἀρεοπαγιτικός, 74-75»

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Ἀρεοπαγιτικός, 74-75 Μετάφραση Καὶ τοῦτον εἴρηκα τὸν λόγον οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις ἤδη καὶ πρὸς πολλούς. Ἐπίσταμαι γὰρ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις τόποις φύσεις ἐγγιγνομένας καρπῶν καὶ δένδρων καὶ ζῴων ἰδίας ἐν ἑκάστοις καὶ πολὺ τῶν ἄλλων διαφερούσας, τὴν δ’ ἡμετέραν χώραν ἄνδρας φέρειν καὶ τρέφειν δυναμένην οὐ μόνον πρὸς τὰς τέχνας καὶ …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ιούν 28 2022

Βαρεθήκατε τον Πλάτωνα;

ΑΠΟΨΕΙΣ Τάκης Θεοδωρόπουλος 15.05.2022 • 20:58 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δεν τρέφω ψευδαισθήσεις. Ξέρω ότι όταν αναφέρομαι στη σημασία των κλασικών σπουδών, αν και δεν είμαι εκπαιδευτικός, αυτομάτως τοποθετούμαι στην όχθη όπου συνωστίζονται διάφορα απομεινάρια του παλαιού κόσμου. Εκεί, μαζί με τους νοσταλγούς της υπεροχής του δυτικού πολιτισμού απέναντι στους ανταγωνιστές του, νοσταλγούς της αποικιοκρατίας και ζηλωτές …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ιούν 09 2022

Εισαγωγή Φιλοσοφικού Λόγου/Πολιτεία: Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους, Αντιστοίχισης (Απαντήσεις)

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ Ερώτηση Απάντηση Σελίδα βιβλίου 1 Σ 89 § 12 2 Σ 89 § 12 3 Λ 90 § 12 4 Λ 90 § 12 5 Λ 90 § 12 6 Λ 90 § 12 7 Σ 90 § 13 8 Σ 90 § 13 9 Σ 91 § 13 10 …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαρ 20 2022

Ηξεραν κβαντική φυσική το 600 π.Χ.;

ΒΙΒΛΙΟ Προδημοσίευση – Το βιβλίο των εκδόσεων Κάκτος για ιδέες αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων που απηχούν απόψεις της σύγχρονης επιστήμης Κάθε έκβαση που θα μπορούσε να συμβεί στην παρούσα πραγματικότητά μας (σύμπαν) αλλά δεν συνέβη διακλαδώνεται ως μια εναλλακτική πραγματικότητα (πραγματοποιείται) σε ένα παράλληλο (ξεχωριστό) σύμπαν! Φωτ. SHUTTERSTOCK Ηλίας Μαγκλίνης 21.02.2022 • 07:55 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Oπως …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαρ 06 2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Ορισμός της αρετής, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικά Νικομάχεια, Β 6.10-13·16, 1106b18-28· 1106b36-1107a6 (Ενδεικτικές Δραστηριότητες)

Ενδεικτικές Δραστηριότητες Α. Τι λέει το κείμενο; Με ποια κριτήρια αποδίδεται ηθικό πρόσημο στα πάθη, που καθ’ εαυτά είναι ηθικώς ουδέτερα; Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και με τις ανθρώπινες πράξεις; Σύμφωνα με την α’ περίοδο του κειμένου ο άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται ποικίλα συναισθήματα, όπως  φόβο, θάρρος,  πόθο,  οργή,  ευσπλαχνία και γενικά να βιώσει είτε ευχάριστα …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Φεβ 06 2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 Ηθική αρετή και μεσότητα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β 6.4-8, 1106a26-b7 Απαντήσεις στις Ενδεικτικές δραστηριότητες

Β. Ας εμβαθύνουμε στο νόημα του κειμένου Με ποιο τρόπο ο Αριστοτέλης διαφυλάσσει τον προσωπικό (υποκειμενικό) χαρακτήρα των ηθικών επιλογών του ανθρώπου και αποκηρύσσει κάθε μορφής αντικειμενοποιημένη (και υποχρεωτική για όλους) ηθική; Στο κείμενο γίνεται διαίρεση της αντικειμενικής και υποκειμενικής μεσότητας. Εφόσον η ηθική δεν σχετίζεται με την αντικειμενική αλλά με την υποκειμενική μεσότητα δίνεται …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων