Κατηγορία: Αρχαία Ελληνικά Γ’ Λυκείου Προανατολισμού

Τρώγοντας μπέργκερ σε μια σπηλιά

Βιβλίο Φιλοσοφικοί διάλογοι με χιούμορ και… Big Mac Τι είναι πραγματικότητα και τι ψευδαίσθηση; Τι είναι «αλήθεια»; Προαιώνιο φιλοσοφικό ερώτημα, από τα αγαπημένα του Πλάτωνα, που φέρεται να απηύθυνε και ο Πόντιος Πιλάτος στον Ιησού, χωρίς να λάβει απάντηση. Γιώργος Τσακνιάς10.10.2023 • 16:07 ΧΑΡΗΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ Πλατωνικοί διάλογοι ή γιατί στο σπήλαιο κάνουν όλοι πάρτι εκδ. …

Συνέχεια ανάγνωσης

Η αρετή κατά Πλάτωνα, Αριστοτέλη και άγιο Μάξιμο

_22_1_~1

Μιχάλης Κουτσός, Φιλόλογος – Συγγραφέας 21 Απριλίου 2023 Η αρετή κατά Πλάτωνα, Αριστοτέλη και άγιο Μάξιμο Η λέξη  αρετή  παράγεται από το ρήμα  αραρίσκω,  που σημαίνει ταιριάζω, προσαρμόζω. Η πρώτη σημασία της αρετής ήταν ικανότητα προσαρμογής  και γενικότερα ικανότητα σωματική, ψυχική, πνευματική. Η πρώτη αρετή στην ηρωική εποχή των ομηρικών χρόνων ήταν η ανδρεία και …

Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023

   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Λήψη αρχείου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Λήψη αρχείου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Λήψη αρχείου ΛΑΤΙΝΙΚΑ Λήψη αρχείου ΙΣΤΟΡΙΑ Λήψη αρχείου  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, Απομνημονεύματα, Γ 9.4-5

ΞΕΝΟΦΩΝ Απομνημονεύματα, Γ 9.4-5 Μετάφραση Προσερωτώμενος δὲ εἰ τοὺς ἐπισταμένους μὲν ἃ δεῖ πράττειν, ποιοῦντας δὲ τἀναντία σοφούς τε καὶ ἀκρατεῖς εἶναι νομίζοι, «Οὐδέν γε μᾶλλον», ἔφη, «ἢ ἀσόφους τε καὶ ἀκρατεῖς· πάντας γὰρ οἶμαι προαιρουμένους ἐκ τῶν ἐνδεχομένων ἃ οἴονται συμφορώτατα αὑτοῖς εἶναι, ταῦτα πράττειν· νομίζω οὖν τοὺς μὴ ὀρθῶς πράττοντας οὔτε σοφοὺς οὔτε …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Εὐαγόρας, 80-81

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Εὐαγόρας, 80-81 Μετάφραση Ἐμὸν μὲν οὖν ἔργον καὶ τῶν ἄλλων φίλων τοιαῦτα λέγειν καὶ γράφειν ἐξ ὧν μέλλομέν σε παροξύνειν ὀρέγεσθαι τούτων ὧνπερ καὶ νῦν τυγχάνεις ἐπιθυμῶν· οὶ δὲ προσήκει μηδὲν ἐλλείπειν, ἀλλ’ ὥσπερ ἐν τῷ παρόντι καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἐπιμελεῖσθαι καὶ τὴν ψυχὴν ἀσκεῖν ὅπως ἄξιος ἔσει καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π.Α.Σ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ σύμφωνα με το νέο ΠΣ

Λήψη αρχείου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΞΕΝΟΦΩΝ Ἀπομνημονεύματα, Α 7.1-2

 ΞΕΝΟΦΩΝ Ἀπομνημονεύματα, Α 7.1-2 Μετάφραση Ἐπισκεψώμεθα δὲ εἰ καὶ ἀλαζονείας ἀποτρέπων τοὺς συνόντας ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι προέτρεπεν· ἀεὶ γὰρ ἔλεγεν ὡς οὐκ εἴη καλλίων ὁδὸς ἐπ’ εὐδοξίαν ἢ δι’ ἧς ἄν τις ἀγαθὸς τοῦτο γένοιτο, ὃ καὶ δοκεῖν βούλοιτο. Ὅτι δ’ ἀληθῆ ἔλεγεν, ὧδ’ ἐδίδασκεν· «Ἐνθυμώμεθα γάρ», ἔφη, «εἴ τις μὴ ὢν ἀγαθὸς αὐλητὴς δοκεῖν βούλοιτο, …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ “Ἀρεοπαγιτικός, 74-75”

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Ἀρεοπαγιτικός, 74-75 Μετάφραση Καὶ τοῦτον εἴρηκα τὸν λόγον οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις ἤδη καὶ πρὸς πολλούς. Ἐπίσταμαι γὰρ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις τόποις φύσεις ἐγγιγνομένας καρπῶν καὶ δένδρων καὶ ζῴων ἰδίας ἐν ἑκάστοις καὶ πολὺ τῶν ἄλλων διαφερούσας, τὴν δ’ ἡμετέραν χώραν ἄνδρας φέρειν καὶ τρέφειν δυναμένην οὐ μόνον πρὸς τὰς τέχνας καὶ …

Συνέχεια ανάγνωσης

Εισαγωγή Φιλοσοφικού Λόγου/Πολιτεία: Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους, Αντιστοίχισης (Απαντήσεις)

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ Ερώτηση Απάντηση Σελίδα βιβλίου 1 Σ 89 § 12 2 Σ 89 § 12 3 Λ 90 § 12 4 Λ 90 § 12 5 Λ 90 § 12 6 Λ 90 § 12 7 Σ 90 § 13 8 Σ 90 § 13 9 Σ 91 § 13 10 …

Συνέχεια ανάγνωσης

Ο Εμπεδοκλής ανάμεσά μας

Κουσούλης Λευτέρης Τι θέση έχουν τώρα οι Προσωκρατικοί σε μια επικαιρότητα που ακόμη και η θορυβώδης εσωτερική τρέχουσα πολιτική έχει υποχωρήσει, μπροστά στην τραγωδία και το δράμα των ανθρώπων στην Ουκρανία; Σε μέρες πολέμου και μαρτυρίου; Ακούω την ένσταση ή και την αντίρρηση. Τι θέλει ανάμεσά μας ο Εμπεδοκλής; Θα ήταν – και είναι – …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση