Κατηγορία: Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Λήψη αρχείου

ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾖ…

 ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12.04.2020 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ «Γιγνόμενα μεν και αιεί εσόμενα, έως αν η αυτή φύσις ανθρώπων ή…». Το μονοτονικό προδίδει την σημασία των λέξεων του Θουκυδίδη αφού δεν διακρίνει τη γραφή του άρθρου «η» από το ρήμα «ή»- περισπωμένη με υπογεγραμμένη. (Τέτοιες συμφορές) –«που γίνονται και πάντα θα γίνονται όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΒΙΒΛΙΟ 3, 82-83 “ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ” ΣΧΟΛΙΑ

  « Από αρκετά χωρία των Ιστοριών γίνεται φανερό ότι ο Θουκυδίδης θεωρεί τον πόλεμο σαν μεγάλο δεινό που γεννά τη βία και το πολιτικό χάος˙ τη δυνατότερή της έκφραση η ιδέα αυτή του ιστορικού την βρίσκει στη φρικιαστική εξιστότηση (3,69-81) του εμφυλίου πολέμου (καλοκαίρι του 427 π.Χ) στην Κέρκυρα που ειναι άμεσο αποτέλεσμα της …

Συνέχεια ανάγνωσης

Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στις Α΄, Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2016 – 2017

Ι. Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου, δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο: α) απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρωτότυπο, 12−20 στίχων, με νοηματική συνοχή, β) απόσπασμα κείμενου, διδαγμένου από μετάφραση, και ζητείται από αυτούς: να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

  Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α΄, Β΄ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ Τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στις Α΄ και Β΄ Τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα χρησιμοποιηθούν: α) το εγχειρίδιο της Α΄ Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Λεξιλογικές ασκήσεις: Θουκυδίδη 3,71-73

  α) µαχόµενοι, πόλεως, περιέπεµπον, ἐλευθερίαν, πλῆθος: Να γράψετε από µία οµόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεµία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου. β) Να σχηµατίσετε από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους ένα οµόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιµοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηµατικοί …

Συνέχεια ανάγνωσης

Τράπεζα Θεμάτων: Λεξιλογικές ασκήσεις: Θουκυδίδη 3,70

  α) Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ µε τη σηµασία τους στη στήλη Β΄ (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν): Μονάδες 5 Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ 1.       ψηφίζοµαι 2.       ἀφικνοῦµαι 3.       προσποιῶ 4.       διεγγυῶµαι 5.       ἐθελοπρόξενος   α) εθελοντής πρόξενος β) προσεγγίζω στην ακτή γ) προξενώ ζηµιά χωρίς τη θέλησή µου δ) αποφασίζω …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,3, 50-51 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Τράπεζα θεμάτων)

50-51 Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.  Α΄ Β΄ 1.  Μονάδες 5 Α’ ΣΤΗΛΗ Β’ ΣΤΗΛΗ δῆλος οὐ βιωτόν δρύφακτα ἀνίημι λυμαίνομαι   α) ανυπόφορο β) καταστρέφω γ) φανερός δ) δειλός ε) κιγκλιδώματα στ) αφήνω ζ) επιδοκιμάζω   εἰπών ,ἐπιστῆναι, ὁρῶν, καινός, …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,2,16-23 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (από την τράπεζα θεμάτων)

πέμψαι, ἀντέχουσιν, ἐπιλελοιπέναι, ὁμολογήσειν, ἀγγελοῦντα: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις. Μονάδες 5 Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ οἶδα βούλομαι κελεύω ἥ κω …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: λεξιλογικές ασκήσεις(Ξενοφώντος “Ελληνικά” 2,2,1-4)

 φρουρούς, υποσπόνδους, ἀσφάλειαν, ἔνδειαν, ναῦς : Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. καθίσταμαι, αποδέχομαι , συλλέγω, καταλείπω, ἐπισκευάζω : Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.                                           Μονάδες 5  αφετηρία, επίδοση, είδηση, σύλλογος, εφαρμόζω: Να συνδέσετε …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση