«

»

Ιούλ 09 2022

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Εὐαγόρας, 80-81

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Εὐαγόρας, 80-81 Μετάφραση

Ἐμὸν μὲν οὖν ἔργον καὶ τῶν ἄλλων φίλων τοιαῦτα λέγειν καὶ γράφειν ἐξ ὧν μέλλομέν σε παροξύνειν ὀρέγεσθαι τούτων ὧνπερ καὶ νῦν τυγχάνεις ἐπιθυμῶν·

οὶ δὲ προσήκει μηδὲν ἐλλείπειν, ἀλλ’ ὥσπερ ἐν τῷ παρόντι καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἐπιμελεῖσθαι καὶ τὴν ψυχὴν ἀσκεῖν ὅπως ἄξιος ἔσει καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων.

Ὡς ἅπασιν μὲν προσήκει περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι τὴν φρόνησιν, μάλιστα δ’ ὑμῖν τοῖς πλείστων καὶ μεγίστων κυρίοις οὖσιν.

Χρὴ δ’ οὐκ ἀγαπᾶν εἰ τῶν παρόντων τυγχάνεις ὢν ἤδη κρείττων, ἀλλ’ ἀγανακτεῖν εἰ τοιοῦτος μὲν ὢν αὐτὸς τὴν φύσιν, γεγονὼς δὲ τὸ μὲν παλαιὸν ἐκ Διὸς, τὸ δ’ ὑπογυιότατον ἐξ ἀνδρὸς τοιούτου τὴν ἀρετὴν, μὴ πολὺ διοίσεις καὶ τῶν ἄλλων καὶ τῶν ἐν ταῖς αὐταῖς σοι τιμαῖς ὄντων.

 

Ἔστιν δ’ ἐπὶ σοὶ μὴ διαμαρτεῖν τούτων· ἂν γὰρ ἐμμένῃς τῇ φιλοσοφίᾳ καὶ τοσοῦτον ἐπιδιδῷς ὅσονπερ νῦν, ταχέως γενήσει τοιοῦτος οἷόν σε προσήκει.

 

 

Το δικό μου έργο και των υπολοίπων φίλων είναι να λέμε και να γράφουμε τέτοια με τα οποία προκειται να σε  παρακινήσουμε ώστε να επιθυμείς αυτά τα οποία και τώρα συμβαίνει να επιθυμείς.

Σε σένα ταιριάζει να μην υστερείς σε τίποτα, αλλά όπως ακριβώς στον παρόντα χρόνο έτσι και στον υπόλειπόμενο (στο μέλλον) πρέπει να φροντίζεις και να ασκείς την ψυχή σου πώς θα γίνεις  αντάξιος και του  πατέρα σου και των άλλων προγόνων. Όπως όλοι πρέπει να θεωρούν πολύ σημαντική την φρόνηση, αυτό ταιριάζει κυρίως σε σας που είστε κύριοι (κατέχετε) των πιο πολλών και σπουδαίων (αξιωμάτων).

Δεν πρέπει όμως να εισαι ικανοποιημένος, επειδή συμβαίνει να είσαι ήδη ανώτερος από τους άλλους σύγχρονους σου βασιλείς της Κύπρου, αλλά (πρέπει) να αγανακτείς, αν δεν  ξεχωρίζεις πολύ και από τους άλλους πολίτες και από αυτούς που απολαμβάνουν τις ίδιες τιμές με εσένα, ενώ εσύ ο ίδιος είσαι τέτοιος στην φύση σου (έχεις τέτοια φυσικά χαρίσματα), επιλέον κατάγεσαι παλιότερα  από τον Δία και τελευταία από άνδρα με τέτοια αρετή.

Είναι δυνατόν σε σένα να μην σφάλεις σε αυτά· αν μένεις σταθερός (ασχολείσαι επίμονα με) στη φιλοσοφία και προοδεύεις, όσο ακριβώς τώρα, γρήγορα θα γίνεις τόσο καλός όσο σου ταιριάζει.

 

Λεξιλόγιο

παροξύνω Παρακινώ, προτρέπω, παροργίζω
Προσήκω (προσωπικό)

Προσήκει (απρόσωπο)

Ὁ προσήκων

Οἱ προσήκοντες

Πλησιάζω, ανήκω σε κάποιον

Ανήκει, ταιριάζει, αρμόζει, είναι πρέπον

Ο αρμόζων, ο κατάλληλος

Οι συγγενείς

ὑπόγυιος Προσδόκιμος, εγγύς, ο πρόσφατος, ο νέος. (επίρρημα: πρόσφατα, τελευταία)

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων