«

»

Ιαν 26 2021

Αριστοτέλης: Το εκπαιδευτικό αγαθό στην υπηρεσία της πολιτικής ευδαιμονίας.

26 Ιανουαρίου 2021

Στην τελευταία παράγραφο των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης δηλώνει απερίφραστα ότι τώρα που τελείωσε αυτό το εγχείρημα θα μιλήσει για τη νομοθεσία και τα πολιτεύματα, ώστε να ολοκληρώσει το έργο της, η περί τα ανθρώπεια φιλοσοφία. Η διασύνδεση αυτή μαρτυρά ότι η ηθική του Αριστοτέλη εξαρτά ευθέως την πολιτική φιλοσοφία. Η σύγχρονη έρευνα θα διατυπώσει τη θέση ότι η σχέση πόλης και πολίτη θα πρέπει αναζητηθεί στην ευρύτερη πολιτική λειτουργία και στο πλαίσιο των συνολικών ηθικών σχέσεων και αμοιβαίων ωφελειών.

Ο Αριστοτέλης εισάγει δύο καίρια ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της πόλης: την ελευθερία και την ισότητα των πολιτών σχετικά με τον τρόπο διά του οποίου αυτές εκδηλώνονται στην προοπτική τού ευ ζην. Το βασικό, επομένως, μεθοδολογικό πρόβλημα που έθεσε ο Φιλόσοφος ανευρίσκεται, προφανώς,στο έβδομο Βιβλίο των Πολιτικών, όπου τίθεται σαφέστατα το ερώτημα: ταυτίζεται η ευδαιμονία της πόλης με την ευδαιμονία του πολίτη;

Μία από τις συστατικές λειτουργίες της πόλης προς αυτή την κατεύθυνση είναι η παρεχόμενη παιδεία. Πράγματι, η παιδεία καθίσταται πολιτικό ζήτημα, αφενός επειδή επηρεάζει την ποιότητα της πόλης και του πολίτη, αφετέρου επειδή είναι το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης των πολιτικών και των νομοθετών. Ειδικά για τη νομοθεσία, ο Αριστοτέλης ήδη από τα Ηθικά Νικομάχεια είχε διατυπώσει αρνητική άποψη για το γεγονός ότι σε ορισμένες πόλεις επικρατεί η «κυκλωπική εξουσία» δηλαδή η εξουσία του πατέρα να επιβάλλει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που αρμόζει για τα παιδιά του. Εξαιτίας αυτού η παιδεία οφείλει να είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη και κοινή για όλους τους πολίτες. Η νομοθετητέα και κοινή παιδεία συνιστούν την αναγκαία συνθήκη για την ευδαίμονα πόλη και τον ευδαίμονα πολίτη.  Επιπρόσθετα, επειδή ο άνθρωπος, κατά τη γνωστή ρήση του Αριστοτέλη, είναι «ζώον πολιτικόν»προφανώς είναι αδύνατο να πραγματώσει την ατομική ευδαιμονία του, εκτός της πόλης. Με τον τρόπο αυτόν υπηρετείται θεμελιωδώς η ενότητα της πόλης και η δυνατότητα των νέων να εκπαιδεύονται, όπως αρμόζει στο πολίτευμά της. Επομένως, ο ύψιστος σκοπός της πόλης που είναι η ευδαιμονία των πολιτών δύναται να πραγματωθεί με την προϋπόθεση ότι η παιδεία ως αγαθό ασκεί την αρετή (ηθική και διανοητική)που με τη σειρά της καθίσταται το μέσον για την επίτευξη του τέλειου αγαθού, δηλαδή της ευδαιμονίας.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: http://www.pemptousia.gr/?p=298474

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων