«

»

Ιούλ 23 2020

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ο.Π. ΕΝΟΤΗΤΑ 10: 2. ΑΙΣΧΙΝΗΣ Κατὰ Κτησιφῶντος, 169-170

2. ΑΙΣΧΙΝΗΣ Κατὰ Κτησιφῶντος, 169-170

 

Μετάφραση

Οἶμαι τοίνυν ἅπαντας ἂν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι τάδε δεῖν ὑπάρξαι τῷ δημοτικῷ, πρῶτον μὲν ἐλεύθερον αὐτὸν εἶναι καὶ πρὸς πατρὸς καὶ πρὸς μητρός, ἵνα μὴ διὰ τὴν περὶ τὸ γένος ἀτυχίαν δυσμενὴς ᾖ τοῖς νόμοις, οἳ σῴζουσι τὴν δημοκρατίαν,

δεύτερον δ᾽ ἀπὸ τῶν προγόνων εὐεργεσίαν τινὰ αὐτῷ πρὸς τὸν δῆμον ὑπάρχειν, ἢ τό γ᾽ ἀναγκαιότατον μηδεμίαν ἔχθραν, ἵνα μὴ βοηθῶν τοῖς τῶν προγόνων ἀτυχήμασι κακῶς ἐπιχειρῇ ποιεῖν τὴν πόλιν.

Τρίτον σώφρονα καὶ μέτριον χρὴ πεφυκέναι αὐτὸν πρὸς τὴν καθ᾽ ἡμέραν δίαιταν, ὅπως μὴ διὰ τὴν ἀσέλγειαν τῆς δαπάνης δωροδοκῇ κατὰ τοῦ δήμου.

Τέταρτον εὐγνώμονα καὶ δυνατὸν εἰπεῖν· καλὸν γὰρ τὴν μὲν διάνοιαν προαιρεῖσθαι τὰ βέλτιστα, τὴν δὲ παιδείαν τὴν τοῦ ῥήτορος καὶ τὸν λόγον πείθειν τοὺς ἀκούοντας· εἰ δὲ μή, τήν γ᾽ εὐγνωμοσύνην ἀεὶ προτακτέον τοῦ λόγου.

Πέμπτον ἀνδρεῖον εἶναι τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ παρὰ τὰ δεινὰ καὶ τοὺς κινδύνους ἐγκαταλείπῃ τὸν δῆμον.

Τὸν δ᾽ ὀλιγαρχικὸν πάντα τἀναντία τούτων ἔχειν.

Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι εσείς μπορείτε να ομολογήσετε ότι στον δημοκρατικό πολίτη πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πρώτα να είναι ελεύθερος πολίτης και από την πλευρά του πατέρα του και από την πλευρά της μητέρας τους, για να μην είναι εχθρικός απέναντι στους νόμους οι οποίοι διασώζουν την δημοκρατία, λόγω της οικογενειακής του ατυχίας.

Δεύτερον να υπάρχει κάποια ευεργετική πράξη από τους προγόνους του προς το λαό, ή το πιο αναγκαίο να μην υπάρχει εχθρότητα, για να μην επιχειρεί να βλάψει την πόλη προσπαθώντας να συντρέξει τις ατυχίες των προγόνων του.

Τρίτον πρέπει να είναι από τη φύση  του συνετός και μετριοπαθής στον καθημερινό τρόπο ζωής για να μην δωροδοκειται εις βάρος του λαού εξαιτίας της ασυγκράτητης πολυδάπανης διαβίωσής του.

Τέταρτον πρέπει να είναι σοφός και ικανός ομιλητής, διότι είναι καλό η σκέψη του να παίρνει τις καλύτερες αποφάσεις όμως η ρητορική του εκπαίδευση και ο λόγος του να πείθει αυτούς που ακούνε. Στην περίπτωση όμως που δεν συμβαίνει αυτό (δηλαδή δεν έχει και τα δύο προαναφερόμενα προσόντα) η σοφία πρέπει πάντα να θεωρείται σημαντικότερη από την ρητορική ικανότητα.

Πέμπτον να είναι ανδρείος στην ψυχή, για να μην εγκαταλείπει τον λαό στις συμφορές και στους κινδύνους.

Ο ολιγαρχικός από την άλλη παρουσιάζει τις αντίθετες ιδιότητες.

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 

Ασέλγεια: ακολασία, αισχρότητα, ανηθικότητα.
Δωροδοκώ: δέχομαι δώρα (διαφθείρομαι)

 

Ευγνώμων: ευγενής, καλοκάγαθος, σοφός, φρόνιμος

 

Προαιρούμαι: προτιμώ, επιλέγω

 

Προτάσσω (προτακτέον) Τοποθετώ μπροστά, προτιμώ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων