«

»

Μαΐ 02 2020

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 κείμενο αυτενέργειας 2: ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Περί Αντιδόσεως 253-255

 

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Περί Αντιδόσεως 253-255 (και όχι Νικοκλῆς ἢ Κύπριοι, 5-7)

 

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Περί Αντιδόσεως 253-255

Μετάφραση

 

Τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχομεν οὐδὲν τῶν ἄλλων ζῴων διαφέρομεν, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ

τάχει καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες· ἐγγενομένου

δ’ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν βουληθῶμεν, οὐ μόνον

τοῦ θηριωδῶς ζῆν ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ καὶ συνελθόντες πόλεις ᾠκίσαμεν καὶ νόμους ἐθέμεθα

καὶ τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι’ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν ὁ συγκατασκευάσας.

Οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν αἰσχρῶν καὶ τῶν καλῶν

ἐνομοθέτησεν· ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ’ ἦμεν οἰκεῖν μετ’ ἀλλήλων. Τούτῳ καὶ τοὺς

κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἐγκωμιάζομεν. Διὰ τούτου τούς τ’ ἀνοήτους παιδεύομεν

καὶ τοὺς φρονίμους δοκιμάζομεν· τὸ γὰρ λέγειν ὡς δεῖ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον

ποιούμεθα, καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχῆς ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστιν.

Ως προς τα άλλα τα οποία έχουμε καθόλου δεν διαφέρουμε από τα ζώα, αλλά από πολλά και στη δύναμη και στις άλλες ικανότητες συμβαίνει να είμαστε κατώτεροι· επειδή, όμως γεννήθηκε μέσα μας η ικανότητα να πείθουμε ο ένας τον άλλον και να εκδηλώνουμε σε εμάς τους ίδιους  όσα θέλουμε, όχι μόνον απαλλαχτήκαμε από τη θηριώδη διαβίωση,

αλλά και αφού συγκεντρωθήκαμε κατοικίσαμε πόλεις και θεσπίσαμε νόμους και τεχνικά επαγγέλματα εφήυραμε και σχεδόν όλα όσα έχουν επινοηθεί από εμάς ο λόγος  είναι αυτός που μας βοήθησε να τα οργανώσουμε. Διότι αυτός νομοθέτησε για τα δίκαια και τα άδικα και για τα επονείδιστα και για τα ωραία˙ τα οποία αν δεν ρυθμίζονταν δεν θα μπορούσαμε να κατοικούμε μαζί ο ένας με τον άλλον (να συμβιώνουμε)˙

με αυτόν και τους κακούς αποκαλύπτουμε και τους αγαθούς επαινούμε. Μέσω αυτού και τους ανόητους φρονηματίζουμε και τους συνετούς επιδοκιμάζουμε˙ διότι το να μιλάει κάποιος, όπως πρέπει το θεωρούμε τη μεγαλύτερη απόδειξη της ορθής σκέψης και ο αληθινός και ο νόμιμος και ο δίκαιος λόγος είναι αντανάκλαση  μιας αγαθής και πιστής ψυχής.

 

 

Λεξιλόγιο

Δηλόω-ῶ: κάνω κάτι φανερό, εξηγώ, αποκαλύπτω.

Εὑρίσκω: ανακαλύπτω, επινοώ, εφευρίσκω, αποκτώ.

Μηχανάομαι-ῶμαι: κατασκευάζω, συναρμόζω, οικοδομώ, επινοώ, σχεδιάζω κάτι κακό εναντίον κάποιου, μηχανορραφώ.

ἐξελέγχω: αποδεικνύω κάποιον ένοχο, εξετάζω, αποκαλύπτω.

Δοκιμάζω: θέτω κάποιον σε εξέταση, δοκιμή, επιδοκιμάζω, εγκρίνω.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων