«

»

Απρ 22 2020

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Κείμενο αυτενέργειας: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Περὶ ἀντιδόσεως, 180.1-182.7

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Περὶ ἀντιδόσεως, 180.1-182.7

Μετάφραση

Βούλομαι δὲ περὶ τῆς τῶν λόγων παιδείας ὥσπερ οἱ γενεαλογοῦντες πρῶτον διελθεῖν πρὸς ὑμᾶς. Ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἔκ τε τοῦ σώματος συγκεῖσθαι καὶ τῆς ψυχῆς· αὐτοῖν δὲ τούτοιν οὐδεὶς ἔστιν ὅστις οὐκ ἂν φήσειεν ἡγεμονικωτέραν πεφυκέναι τὴν ψυχὴν καὶ πλείονος ἀξίαν· τῆς μὲν γὰρ ἔργον εἶναι βουλεύσασθαι καὶ περὶ τῶν ἰδίων καὶ περὶ τῶν κοινῶν, τοῦ δὲ σώματος ὑπηρετῆσαι τοῖς ὑπὸ τῆς ψυχῆς γνωσθεῖσιν.

Οὕτω δὲ τούτων ἐχόντων ὁρῶντές τινες τῶν πολὺ πρὸ ἡμῶν γεγονότων περὶ μὲν τῶν ἄλλων πολλὰς τέχνας συνεστηκυίας, περὶ δὲ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν οὐδὲν τοιοῦτον συντεταγμένον, εὑρόντες διττὰς ἐπιμελείας κατέλιπον ἡμῖν, περὶ μὲν τὰ σώματα τὴν παιδοτριβικὴν, ἧς ἡ γυμναστικὴ μέρος ἐστὶν, περὶ δὲ τὰς ψυχὰς τὴν φιλοσοφίαν, περὶ ἧς ἐγὼ μέλλω ποιεῖσθαι τοὺς λόγους, ἀντιστρόφους καὶ σύζυγας καὶ σφίσιν αὐταῖς ὁμολογουμένας, δι’ ὧν οἱ προεστῶτες αὐτῶν τάς τε ψυχὰς φρονιμωτέρας καὶ τὰ σώματα χρησιμώτερα παρασκευάζουσιν, οὐ πολὺ διαστησάμενοι τὰς παιδείας ἀπ’ ἀλλήλων, ἀλλὰ παραπλησίαις χρώμενοι καὶ ταῖς διδασκαλίαις καὶ ταῖς γυμνασίαις καὶ ταῖς ἄλλαις ἐπιμελείαις.

Επιθυμώ πρώτα σχετικά με τη ρητορική μόρφωση να σας μιλήσω διεξοδικά όπως κάνουν όσοι ασχολούνται με τους προγόνους της γενιάς τους (τις διάφορες γενεαλογίες). Όλοι συμφωνούν πως η φύση μας (η φυσική μας σύσταση) αποτελείται και από το σώμα και από την ψυχή. Από αυτά τα δύο κανείς δεν θα ισχυριζόταν ότι η ψυχή δεν είναι από τη φύση της η πιο κυρίαρχη και αυτή που έχει περισσότερη αξία. Αυτής έργο είναι να αποφασίζει και για τις ιδιωτικές και για τις δημόσιες υποθέσεις, ενώ του σώματος (έργο είναι) να υπηρετήσει αυτά που έχουν αποφασιστεί από την ψυχή.

Αφού αυτά έτσι συμβαίνουν καθώς  κάποιοι από αυτούς που υπήρξαν πολύ πριν από εμάς έβλεπαν ότι για τα υπόλοιπα έχουν συσταθεί πολλές τέχνες, για το σώμα και την ψυχή όμως δεν έχει συγκροτηθεί τίποτα τέτοιο, αφού βρήκαν διπλή φροντίδα την κληροδότησαν σε μας,  για τά σώματα δηλαδή την άσκηση, της οποίας μέρος είναι η γυμναστική, ενώ για τις ψυχές τη φιλοσοφία, στην οποία εγώ πρόκειται να αναφερθώ,  (φροντίδες) αντίστοιχες και συνδεδεμένες ως ζευγάρι και σύμφωνες μεταξύ τους,  μέσω των οποίων οι επιστάτες αυτών ετοιμάζουν τις ψυχές ώστε να γίνουν πιο συνετές και τα σώματα πιο χρήσιμα, χωρίς να απομακρύνουν πολύ τις δυο αυτές διδασκαλίες (τα δύο αυτά μορφωτικά αγαθά) τη μία από την άλλη, αλλά μεταχειριζόμενοι και τις διδασκαλίες και την εξάσκηση του σώματος και τις άλλες φροντίδες με παρόμοιο τρόπο (ή ισότιμα).

 

Λεξιλόγιο:

Γενεαλογώ: ανιχνεύω τους προγόνους /ευρίσκω τη γενεαλογία

Σύγκειμαι: έχω συντεθεί, συναποτελούμαι / συμφωνούμαι και από τις δύο πλευρές / απρόσωπο: έχει συμφωνηθεί

Αντίστροφος:  ο ευρισκόμενος απέναντι/αντίστοιχος

Σύζυγος:  συνενωμένος σε ζευγάρι / συνδεδεμένος / σύντροφος

Διίστημι: τοποθετώ χωριστά/διαχωρίζω, ερίζω, φιλονικώ

 

 

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων