«

»

Νοέ 02 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 2.ΞΕΝΟΦΩΝ, Κύρου Ἀνάβασις, Δ 5.8-11

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ἐπειδὴ δὲ εἶπέ τις αὐτῷ τῶν ἐμπείρων ὅτι σαφῶς βουλιμιῶσι κἄν τι φάγωσιν ἀναστήσονται,

περιιὼν περὶ τὰ ὑποζύγια, εἴ πού τι ὁρῴη βρωτόν, διεδίδου καὶ διέπεμπε διδόντας τοὺς δυναμένους περιτρέχειν τοῖς βουλιμιῶσιν. Ἐπειδὴ δέ τι ἐμφάγοιεν, ἀνίσταντο καὶ ἐπορεύοντο. Πορευομένων δὲ Χειρίσοφος μὲν ἀμφὶ κνέφας πρὸς κώμην ἀφικνεῖται, καὶ ὑδροφορούσας ἐκ τῆς κώμης πρὸς τῇ κρήνῃ γυναῖκας καὶ κόρας καταλαμβάνει ἔμπροσθεν τοῦ ἐρύματος. Αὗται ἠρώτων αὐτοὺς τίνες εἶεν. Ὁ δ᾽ ἑρμηνεὺς εἶπε περσιστὶ ὅτι παρὰ βασιλέως πορεύονται πρὸς τὸν σατράπην. Αἱ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι οὐκ ἐνταῦθα εἴη, ἀλλ᾽ ἀπέχει ὅσον παρασάγγην. Οἱ δ᾽, ἐπεὶ ὀψὲ ἦν, πρὸς τὸν κώμαρχον συνεισέρχονται εἰς τὸ ἔρυμα σὺν ταῖς ὑδροφόροις. Χειρίσοφος μὲν οὖν καὶ ὅσοι ἐδυνήθησαν τοῦ στρατεύματος ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύσαντο, τῶν δ᾽ ἄλλων στρατιωτῶν οἱ μὴ δυνάμενοι διατελέσαι τὴν ὁδὸν ἐνυκτέρευσαν ἄσιτοι καὶ ἄνευ πυρός· καὶ ἐνταῦθά τινες ἀπώλοντο τῶν στρατιωτῶν.

 

Όταν κάποιος από τους πιο πεπειραμένους είπε σ’ αυτόν ότι ολοφάνερα υποφέρουν από εξάντληση λόγω ασιτίας και ότι, αν φάνε κάτι, θα σηκωθούν, διερχόμενος γύρω από εκεί που βρίσκονταν τα ζώα, μήπως δει κάτι φαγώσιμο, τα μοίραζε σε όσους μπορούσαν να τρέχουν ολόγυρα και τους έστελνε εδώ κι εκεί, οι οποίοι τα έδιναν στους πεινασμένους. Όταν κάποιος έτρωγε κάτι, σηκωνόταν και προχωρούσε. Καθώς προχωρούσαν ο Χειρίσοφος κατά το σούρουπο φθάνει σε ένα χωριό και βρίσκει μπροστά στο τείχος κάποιες γυναίκες και κορίτσια να πηγαίνουν για νερό από το χωριό προς τη βρύση. Αυτές τους ρωτούσαν ποιοι είναι. Ο διερμηνέας είπε στα περσικά, ότι σταλμένοι από τον βασιλιά πηγαίνουν προς τον σατράπη. Αυτές απάντησαν ότι αυτός δεν βρίσκεται εκεί , αλλά μακριά σε απόσταση σχεδόν  ένα παρασάγγη.  Αυτοί, επειδή ήταν αργά, πηγαίνουν μαζί με τις γυναίκες προς το τείχος προς τον διοικητή του χωριού. Ο Χειρίσοφος λοιπόν και όσοι από το στράτευμα μπόρεσαν, εκεί στρατοπέδευσαν, ενώ όσοι από τους υπόλοιπους στρατιώτες δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσουν την πορεία διανυκτέρευσαν χωρίς τροφή και φωτιά· και εκεί κάποιοι από τους στρατιώτες χάθηκαν.

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Περίειμι (εἶμι): Πηγαίνω ολόγυρα, περιέρχομαι, (ο χρόνος) παρέρχεται
Διαδίδωμι: Δίνω από χέρι σε χέρι, διανέμω.
διαπέμπω: Στέλνω εδώ κι εκεί.
Περιτρέχω: Τρέχω ολόγυρα αναζητώντας κάτι, περιστρέφομαι, περικυκλώνω.
Περσιστί: Στην περσική γλώσσα.
Κώμαρχος: Ο προεστός (διοικητής) του χωριού
Διατελῶ: Φέρω σε πέρας, κατορθώνω,

(+ κατηγορ. Μτχ) εξακολουθώ να

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων