«

»

Ιούλ 03 2013

ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Οι κύριες προτάσεις κρίσεως στον πλάγιο λόγο

ρήματα εξάρτησης τροπή σε
λεκτικά ειδική πρόταση: λέγει ὅτι Σωκράτης κατέβη εἰς Πειραιᾶ
δοξαστικά ειδικό απαρέμφατο: νομίζει Σωκράτη καταβῆναι εἰς Πειραιᾶ
γνωστικά, αισθητικά, δηλωτικά, δεικτικά, αγγελτικά κατηγορηματική μετοχή: πυνθάνεται Σωκράτη καταβάντα εἰς Πειραιᾶ

 

 ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ

 ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ειδική πρόταση Ειδικό απαρέμφατο Κατηγορηματική μετοχή

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ

 Φίλιπποςἀδικεῖ τὴν πόλιν

λέγει ὅτι Φίλιππος ἀδικεῖ τὴν πόλιν νομίζει Φίλιππονἀδικεῖν τὴν πόλιν γιγνώσκει Φίλιππονἀδικοῦντα τὴν πόλιν
ἔλεγεν ὅτι Φίλιππος ἀδικοίη τὴν πόλιν ἐνόμιζε Φίλιππονἀδικεῖν τὴν πόλιν ἐγίγνωσκε Φίλιππονἀδικοῦντα τὴν πόλιν

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Φίλιπποςἠδίκει ἂν τὴν πόλιν (εἰ ἐδύνατο)

λέγει ὅτι Φίλιππος ἠδίκει ἂν τὴν πόλιν(εἰ ἐδύνατο) νομίζει Φίλιππονἀδικεῖν ἂν τὴν πόλιν (εἰ ἐδύνατο) γιγνώσκει Φίλιππονἀδικοῦντα ἂν τὴν πόλιν (εἰ ἐδύνατο)
ἔλεγεν ὅτι Φίλιππος ἠδίκει ἂν τὴν πόλιν(εἰ ἐδύνατο) ἐνόμιζε Φίλιππονἀδικεῖν ἂν τὴν πόλιν (εἰ ἐδύνατο) ἐγίγνωσκε Φίλιππονἀδικοῦντα ἂν τὴν πόλιν (εἰ ἐδύνατο)

 ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ

 Φίλιπποςἀδικοίη ἂν τὴν πόλιν (εἰ δύναιτο)

λέγει ὅτι Φίλιππος ἀδικοίη ἂν τὴν πόλιν (εἰ δύναιτο) νομίζει Φίλιππονἀδικεῖν ἂν τὴν πόλιν (εἰ δύναιτο) γιγνώσκει Φίλιππονἀδικοῦντα ἂν τὴν πόλιν (εἰ δύναιτο)
ἔλεγεν ὅτι Φίλιππος ἀδικοίη ἂν τὴν πόλιν (εἰ δύναιτο) ἐνόμιζε Φίλιππονἀδικεῖν ἂν τὴν πόλιν (εἰ δύναιτο) ἐγίγνωσκε Φίλιππονἀδικοῦντα ἂν τὴν πόλιν (εἰ δύναιτο)

 

Οι κύριες προτάσεις επιθυμίας

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

προτρεπτική υποτακτική πέμπωμεν πρέσβεις παρῄνει πρέσβεις πέμπειν
αποτρεπτική υποτακτική μηδεὶς ὑμῶν ἐξέλθῃ ἀπαγορεύει μηδένα ἐξελθεῖν
προστακτική ἀνοίξατε τὰς πύλας ἐκέλευε τὰς πύλας ἀνοῖξαι
ευχετική ευκτική εἴθε οἱ θεοὶ δίκην ἐπιθεῖεν ηὔχετο τοὺς θεοὺς δίκην ἐπιθεῖναι

 

  ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Φίλιππος ἀδικεῖτὴν πόλιν; ἐρωτᾷ εἰ ἀδικεῖ Φίλιππος τὴν πόλιν ἤρετο εἰ ἀδικοίη Φίλιππος τὴν πόλιν
 τίνα γνώμηνἔχετε; ἐρωτᾷ ἥντινα/τίνα γνώμην ἔχουσιν ἤρετοἥντινα/τίνα γνώμην ἔχοιεν

 ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ἠδίκει ἂνΦίλιππος τὴν πόλιν; (εἰ ἐδύνατο) ἐρωτᾷ εἰ ἠδίκει ἂν Φίλιππος τὴν πόλιν (εἰ ἐδύνατο) ἤρετο εἰ ἠδίκει ἂν Φίλιππος τὴν πόλιν (εἰ ἐδύνατο)
 τίνα ἂν γνώμηνεἴχετε; (εἰ ἄλλως ἔπραττον) ἐρωτᾷ ἥντινα/τίνα ἂν γνώμην εἶχον (εἰ ἄλλως ἔπραττε) ἤρετο ἥντινα/τίνα ἂν γνώμηνεἶχον (εἰ ἄλλως ἔπραττε)

 ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ

ἀδικοίη ἂνΦίλιππος τὴν πόλιν; (εἰ δύναιτο) ἐρωτᾷ εἰ ἀδικοίη ἂν Φίλιππος τὴν πόλιν (εἰ δύναιτο) ἤρετο εἰ ἀδικοίη ἂν Φίλιππος τὴν πόλιν (εἰ δύναιτο)
 τίνα ἂν γνώμηνἔχοιτε; (εἰ ἄλλως πράττοιμι) ἐρωτᾷ ἥντινα/τίνα ἂν γνώμην ἔχοιεν (εἰ ἄλλως πράττοι) ἤρετο ἥντινα/τίνα ἂν γνώμηνἔχοιεν (εἰ ἄλλως πράττοι)

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

 ΑΠΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

παραδῶμεν τὴν πόλιν; ἐρωτῶσι τὸν θεὸν εἰ παραδῶσι τὴν πόλιν ἤροντο τὸν θεὸν εἰ παραδοῖεν τὴν πόλιν
 τί ποιῶμεν; ἀποροῦσιν ὅ,τι/τί ποιῶσι ἠπόρουν ὅ,τι/τίποιοῖεν

 

Οι πίνακες αντλήθηκαν από την Πύλη Ελληνικής Γλώσσας

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων