«

»

Μαΐ 08 2013

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ: ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ – ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

 βλέπε και τον Διαδραστικό χάρτη της εποχής

Σέλευκος

ΕΤΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
323π.Χ Νόμιμοι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου ήταν ο Φίλιππος Αρδιαίος,ετεροθαλής αδελφός του και ο ανήλικοςγιος του Αλέξανδρος.

  • Περδίκκας: πολιτικός διοικητής της Ασίας (στρατηγός του Μ.Α.

ο οποίος του έδωσε το δαχτυλίδι λίγο πριν πεθάνει)

  • Αντίπατρος: στρατηγός της Ευρώπης(ο Μ. Αλέξανδρος τον όρισε

επιμελητή της Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας).

  • Κρατερός: στρατηγός της Ασίας(από τους σημαντικότερους και έμπιστους στρατηγούς του Μ.Α.)
  • Πτολεμαίος: διοικητής της Αιγύπτου(στρατηγός του Μ.Α.)
  • Αντίγονος: διοικητής της Μ. Ασίας(στρατηγός του Μ.Α.)
  • Λυσίμαχος: διοικητής της Θράκης (σωματοφύλακας του Μ.Α. τριήραρχος)
322 Α’ Συνασπισμός:Κρατερός               εναντίον         Περδίκκα

Πτολεμαίος                                      Ευμένη (στρατηγός του Μ.Α.)

Λυσίμαχος

Αντίγονος

Περδίκκας: εκστρατεία εναντίον της Αιγύπτου: ήττα και θάνατος

Ευμένης: εκστρατεία στην Μ. Ασία: νίκη και θάνατος Κρατερού.

321 Στον Τριπαράδεισο της Ασίας ο Αντίπατρος ανακηρύσσεται από τον στρατό«επιμελητής αυτοκράτωρ» καιδιορίζει τον Αντίγονο στρατηγό της Ασίας.
319 Ο Αντίπατρος πεθαίνει αφού όρισε ως διάδοχό του τον Πολυπέρχοντα(στρατηγό του Μ.Α.)καιτον Ευμένη αρχιστράτηγο.

ΒΣυνασπισμός:Κάσσανδρος (γιος του Αντίπατρου) εναντίον  Πολυπέρχοντα

και Πτολεμαίος                                                                                     Ευμένη

Λυσίμαχος

Αντίγονος

318 Μάχη στο Βυζάντιο: Ο Κάσσανδρος κύριος της Αθήνας, διοικητή της οποίας ορίζει τονΔημήτριο Φαληρέαο οποίος την οδήγησε σε οικονομική άνθηση.
317 Θάνατος του Φιλίππου Αρδιαίου
316 Σύλληψη από τον Κάσσανδρο της Ολυμπιάδας και καταδίκη της σε θάνατο από τον στρατό.Ο Κάσσανδροςείναι κύριος της Μακεδονίας(αιχμάλωτη η Ρωξάνη και ο Αλέξανδρος)Θάνατος του Ευμένη σε μάχη με τον Αντίγονο

τον «Μονόφθαλμο» ο οποίος κυβερνούσετις ανατολικές επαρχίες και επεδίωκε να ενώσει υπό την εξουσία

του όλη την αυτοκρατορία.

ΓΣυνασπισμός:

Κάσσανδρος                                                                              εναντίον   Αντίγονου

Πτολεμαίος

Λυσίμαχος

Σέλευκος(αρχηγός του μακεδονικού ιππικού,

σατράπης της Βαβυλώνας, διωγμένος από τον Αντίγονο)

315 Ο Αντίγονος ανακηρύσσεται από τη συνέλευση του στρατού στρατηγός της Αυτοκρατορίας καιτοποτηρητής τουθρόνου και διακηρύσσει την ανεξαρτησία των πόλεων της Ελλάδας,για να τις αποσπάσει από τον Κάσσανδρο.

Ο Πτολεμαίος κάνει το ίδιο σε απάντηση στον Αντίγονο. [η ελληνική ελευθερία ιδεολογικό όπλοστον ανταγωνισμό των φιλόδοξων διαδόχων]

Δημιουργείται το «Κοινό των Νησιωτών» (Κυκλάδες)

312 Ήττα του Δημητρίου του «Πολιορκητή» , γιού του Αντιγόνου στη Γάζα : επιστροφή του Σέλευκου στη Βαβυλώνα :πόλεμος για τις ανατολικές επαρχίες εναντίον του Αντιγόνου.
311 Προσωρινή ανακωχή με όρο τον σεβασμό της ελευθερίας των Ελλήνων.Ο Κάσσανδρος αναγνωρίζεται ως στρατηγόςτης Ευρώπης μέχρι την ενηλικίωση του Αλέξανδρου ð
310 θανάτωση του Αλέξανδρου και της μητέρας του Ρωξάνης.
308 Αποτυχία του Πτολεμαίου να προσεταιρισθεί τις ελληνικές πόλεις.
307 Ο Δημήτριος έδιωξε από την Αθήνα τον Δημήτριο Φαληρέα και αποκατέστησε τη Δημοκρατία.Ο Δημήτριος και ο Αντίγονος ονομάσθηκαν «Θεοί Σωτήρες».
306 Ναυμαχία στη Σαλαμίνα της Κύπρου με νίκη του Δημητρίου εναντίον του Πτολεμαίου: αναγόρευσητου Αντιγόνου σε βασιλιά.
305 Όλοι οι διάδοχοι (Κάσσανδρος, Πτολεμαίος, Λυσίμαχος, Σέλευκος) πήραν τον τίτλο του βασιλιά για τις χώρεςπου εξουσίαζαν (τέλος στην ιδέα της ενότητας της αυτοκρατορίας).
305-304 Πολιορκία της Ρόδου από τον Δημήτριο:  αποτυχία και αναγνώριση της ανεξαρτησίας τηςανάπτυξη τη Ρόδου σε μεγάλη δύναμη.
304 Πολιορκία της Αθήνας από τον Κάσσανδρο.
303 Επίθεση του Δημητρίου εναντίον του Κασσάνδρου: λύση της πολιορκίας:ο Δημήτριος γίνεται κύριος όλης της Ελλάδας μέχρι τις Θερμοπύλες.

ΔΣυνασπισμός:Κάσσανδρος             εναντίον   Αντίγονου, Δημητρίου

Πτολεμαίος

Λυσίμαχος

Σέλευκος

301 Μάχη στην Ιψό της Φρυγίας : νίκη των συμμάχων, θάνατος του Αντιγόνου.τέσσερα κράτη:

  • Κάσσανδρος: Μακεδονία
  • Πτολεμαίος: Αίγυπτος
  • Σέλευκος: Ασία
  • Λυσίμαχος: ΘράκηΜ.Ασία
298 Θάνατος Κασσάνδρου
294 Ο Δημήτριος δολοφονεί τον γιό του Κασσάνδρου και γίνεται κύριος της Μακεδονίας.ΕΣυνασπισμός:Σέλευκος                                 εναντίον Δημητρίου

Πτολεμαίος

Λυσίμαχος

Πύρρος (βασιλιάς της Ηπείρου)

288 Ήττα του Δημητρίου και εκδίωξή του από τη Μακεδονία.
286 Ο Δημήτριος αιχμάλωτος του Σέλευκου.
283 Θάνατος του Δημητρίου. Ο γιος του, Αντίγονος Γονατάς, γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας και δημιουργείτη δυναστεία των Αντιγονιδών που κυβερνά μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση.Θάνατος του Πτολεμαίου του Α’

που πήρε το όνομα «Σωτήρ». Διάδοχός ο γιος του, ο Πτολεμαίος «Φιλάδελφος».

281 Μάχη στο Κουροπέδιο της Μ. Ασίας του Σέλευκου εναντίον του Λυσίμαχουðήττα και θάνατος του Λυσίμαχου:ο Σέλευκος που πήρε το όνομα «Νικάτωρ» κύριος της Μ. Ασίας, της Θράκης, των ανατολικών επαρχιών

και στρατηγός της Μακεδονίας. Δολοφονείται όμως από τον Πτολεμαίο «Κεραυνό» (άλλο γιο του Πτολεμαίου του Α’),

ο οποίος έγινε βασιλιάς στη Μακεδονία και Θράκη.Στην Ασία βασιλιάς ήταν ο γιος του Σέλευκου,

Αντίοχος ο Α ο Σωτήρ.(281-261π.Χ)

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων