Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ 20 Πληροφορικής

Οργανική θέση: ΕΠΑΛ Πρέβεζας