Οι μαθητές μέσα στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράμματος δημιούργησαν ένα βίντεο για να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές τους σχετικά με την ανακύκλωση: