Προστατέψετε το περιβάλλον

Οι μαθητές μέσα στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράμματος δημιούργησαν ένα βίντεο για να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές τους σχετικά με την ανακύκλωση:

Αφήστε μια απάντηση