2019

Οι μαθητές μέσα στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράμματος δημιούργησαν ένα βίντεο για να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές τους σχετικά με την ανακύκλωση:

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, στο πλαίσιο του προγράμματος ηλεκτρονικής αδελφοποίησης μεταξύ Ευρωπαϊκών σχολείων (eTwinning), υλοποιεί φέτος μια συνεργασία με τα σχολεία Ling Moor Primary Academy, Lincoln, U.K. και το […]