Εγγραφές μαθητών

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019 θα πραγματοποιούνται από τις 2 έως τις 18 Μαΐου  2018 τις παρακάτω ώρες:

  • 12.00 μέχρι 13.00

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά είναι γεννημένα το 2013 (νήπια: πρώτη ηλικία) και όσα παιδιά είναι γεννημένα το 2014 (προνήπια: δεύτερη ηλικία).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

  1. Αίτηση εγγραφής (την παίρνετε από το Νηπιαγωγείο).
  2. Πιστοποιητικό γέννησης του Μαθητή, (το εκδίδει η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου). Στην περίπτωση των αλλοδαπών, εφόσον δεν υπάρχει πιστοποιητικό, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης (επίσημη, μεταφρασμένη στα ελληνικά).
  3. Επίδειξη βιβλιαρίου όπου φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)  το οποίο συμπληρώνεται από τον παιδίατρο (δίνεται την ημέρα εγγραφής στο το νηπιαγωγείο)

 

Προϋποθέσεις εγγραφής στο ολοήμερο πρόγραμμα

 

  1. Να εργάζονται και οι 2 γονείς του μαθητή (σε αυτή την περίπτωση προσκομίζουν ως αποδεικτικό τη σχετική βεβαίωση εργασίας τους ή πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κάρτα ανεργίας).
  2. Οι γονείς του μαθητή να ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:
  • Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, μονογονεικές κλπ
  • Οι γονείς να είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Ζιάγγα Νατάσα

Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου:2381096043

Mail           : mail@nip-droser.pel.sch.gr